Đừng làm kẻ bất nhân!

TS. Đoàn Xuân Lộc là một người được học hành tử tế, mà lại làm cái điều “bất nhân”, thất học, tung ra xã hội những điều nhảm nhí, quy kết mọi khó khăn, sự tụt hậu của Việt Nam là do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Read more

Dã tâm chính trị độc ác của nhà báo Trần Quang Thành và linh mục Phan Văn Lợi

Theo sự dẫn dắt, mớm lời của Nhà báo Trần Quang Thành, Linh mục Phan Văn Lợi đã đưa ra trong “thuyết trình” của mình, không ít những sự kiện, nhận định phiến diện, võ đoán, thái độ hậm hực, thiếu khách quan về Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 và những thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong 70 năm qua.

Read more

Phiên bản mới cho ngã rẽ chính trị ở Việt Nam của gã tiến sĩ luật học “nửa mùa”

Cái gọi là “cách mạng bất bạo động cho Việt Nam” thực chất là sự cổ vũ, tuyên truyền cho âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch mưu toan xóa bỏ chế độ xã hội ưu việt mà Việt Nam đang xây dựng, và phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những lập luận về một cuộc cách mạng bất bạo động của gã Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ dường như đang cố tình tuyên truyền cho ngã rẽ chính trị của Việt Nam theo hướng khác. Gã đã nhầm! Vì với những thành tựu mà Việt Nam đạt được và thực mà các cuộc cách mạng mà gã đưa ra càng chứng tỏ Việt Nam không cần “Một cuộc cách mạng bất bạo động”

Read more