Đằng sau luận điệu “lấy kinh tế tư nhân làm trung tâm”

Các thế lực thù địch thực hiện mưu đồ thâm hiểm là kêu gọi tư nhân hóa nền kinh tế, để trên cơ sở đó từng bước phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Và mục đích cuối cùng, xâu xa hơn là phủ nhận chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang dày công xây dựng, hướng lái dân tộc ta đi theo quỹ đạo của tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta phải cảnh giác, tỉnh táo để nhận diện và làm rõ đúng sai từ những‎ ý kiến trái chiều, và kịp thời vạch mặt

Read more

Đúng là một trò hề chính trị

Có lẽ khó có thể chọn từ nào chính xác hơn để nói về một sự kiện diễn ra thời gian qua, đó là việc Nguyễn Thế Quang và một nhóm người Việt đang sống ở Mỹ tuyên bố thành lập cái gọi là “Đảng Dân Chủ Việt” (gọi tắt là “Đảng Việt”) và phát tán bản “Hiến chương” gồm 11 chương, 45 điều nhằm tập hợp lực lượng trong và ngoài nước tham gia “Đảng Dân Chủ Việt”, đấu tranh đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bằng phương thức đấu tranh “ bất bạo động”.

Read more

Những sự lập lờ đổi trắng thay đen, xuyên tạc lịch sử dân tộc của một kẻ phản động

Vẫn còn có những kẻ phản động, hậm hực, hằn học với công cuộc hòa giải dân tộc, đoàn kết dân tộc cùng nhau đi lên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ta. Và những kẻ đó cần bị vạch mặt và trừng trị đích đáng

Read more

Bàn về sự suy diễn tùy tiện của ông Phạm Viết Đào về cái gọi là “khi thành quả cách mạng bị “biến hóa””

Duy Vũ 1. Sự suy diễn không thực tế và không logic về cái gọi là sự chuyển hóa từ “dân chủ” thành “đảng chủ”. Trong bài viết “Khi thành quả cách mạng bị “biến hóa””, ông Phạm Viết Đào đã đưa ra những luận giải để đưa ra kết luận mang quan điểm cá nhân của ông rằng: “Tóm lại, hệ điều hành quản trị của bộ máy nhà nước Việt Nam từ tiền khởi văn bản Hiến pháp 1946, thành quả của Cách mạng tháng 8 tới Hiến pháp 2013 đã chuyển hoá từ dân chủ sang “Đảng chủ””. Đây thực sự là một quan điểm cá nhân hết sức phiến diện và áp đặt. Bởi lẽ, “nền tảng dân chủ” mà Hiến pháp năm 1946 là dùng

Read more