Chống phá Đảng – câu chuyện “hư cấu” của bọn người xấu, hại dân, hại nước

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết vào văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đó là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là sự phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế nhưng, có người lợi dụng cơ hội này, đưa lên các trang mạng xã hội một số bài viết xuyên tạc, bóp méo sự thật, nhằm làm giảm uy tín của Đảng, chia rẽ Đảng với Nhà nước, Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Thủ đoạn quen thuộc của họ dùng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”… Họ cho rằng: “Ở Việt Nam ta đang có sự tranh luận về thể chế chính trị giữa một bên đòi đa đảng (đa nguyên) và một bên cố bám nhứt nguyên (một đảng); tự do tư tưởng, chính kiến… là quyền của mọi người được Hiến pháp hiện hành (2013) công nhận”… Họ ra sức cổ xúy cho thể chế chính trị dân chủ đa đảng và nói bừa rằng: thể chế chính trị của nước ta là thể chế chính trị “độc tài”, “độc Đảng”.… Đọc tiếp

Read more

“Dân chủ”, “nhân quyền” phương Tây – ít hay, nhiều dở

Cùng với các chiêu bài về tự do, dân chủ, hợp tác, ngoại giao thân thiện là các chiêu bài “nhân quyền”, “tự do thương mại”, “hợp tác giáo dục đào tạo”,…, người phương Tây muốn đến Việt Nam bằng nhiều cách; trong đó, có một phương cách “ hiệu quả nhất”, vừa tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp, vừa thực hiện được mưu đồ “luồn thật sâu, leo thật cao” vào các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội ở Việt Nam; từ đó, gây dựng cơ sở, thực hiện “nội công, ngoại kích”, chống phá ta trên nhiều mặt trận, cả chính trị, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, cả văn hóa, ngoại giao, quân sự, an ninh.

Một trong những nội dung mấu chốt, cốt lõi của vấn đề “nhân quyền ở Việt Nam” là phương Tây muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.… Đọc tiếp

Read more

Không thể tách rời bảo vệ chủ quyền đất nước với bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa

Nguyên Vinh

Lịch sử hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định rõ vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam là công cụ bạo lực vũ trang sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và với nhân dân trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ấy vậy mà, gần đây trên một trang mạng xã hội, có người lại đưa ra một cái tít khá “giật gân” rằng, “Ai làm thoái hóa quân đội Việt Nam?” Trong đó, với nhiều lời lẽ “lập luận” rất kỳ quặc, khó hiểu, không biết là do “tác giả” thiếu hiểu biết, hay do động cơ không trong sáng mà “tác giả” bài viết lại đưa ra lắm “luận điểm” xằng xiên như thế!… Đọc tiếp

Read more

Trí tuệ – nguồn sáng của Văn kiện Đại hội XII

Phương Duy

Bác Hồ và Đảng ta là hiện thân cao nhất của trí tuệ Việt Nam, là linh hồn của cách mạng Việt Nam. Bác và Đảng ta đã xác định đúng đắn mục tiêu, đường lối, chiến lược, sách lược đấu tranh cách mạng; đã lãnh đạo nhân dân và quân đội ta từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; đánh thắng thực dân Pháp với Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, thực hiện trọn vẹn lời căn dặn của Bác Hồ: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc; đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; khởi xướng và lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.… Đọc tiếp

Read more

“Góp ý” vào Văn kiện Đại hội Đảng: Bùi Tín – tên phản quốc thêm trăm ngàn lần gây tội ác

Ly Ly

Ngày 15/9/2015, toàn văn các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến.
Lợi dụng cơ hội này, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã tung lên internet những “thông tin xuyên tạc” núp dưới vỏ bọc “đóng góp trung thực, thẳng thắn vì nhân dân, vì đất nước” nhằm chống phá quan điểm, đường lối của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.… Đọc tiếp

Read more

Kinh tế thị trường không mâu thuẫn với định hướng XHCN

Hạnh Ngân

Có quan điểm cho rằng: “ Làm gì có cái gọi là kinh tế thị trường định hướng XHCN”, “kinh tế thị trường là gắn với chủ nghĩa tư bản”, “là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản”, đưa thêm đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” vào là một sự gán ghép khiên cưỡng, tiến tới bài xích, phủ nhận vấn đề này. Cổ súy cho luận điệu này ông Nguyễn Văn Do đã đưa ra quan điểm: “kinh tế thị trường và CNXH là hai ý tưởng hoàn toàn mâu thuẫn nhau; kinh tế tư nhân lẫn kinh tế nhà nước gọi chung là kinh tế quốc dân không có kinh tế nào là chủ đạo cả…Nói đến CNXH làm cho cả dân tộc lạnh xương sống”.

Xin thưa với ông Do rằng: kinh tế thị trường và CNXH hoàn toàn không mâu thuẫn nhau.… Đọc tiếp

Read more

Nghề mới của Cù Hà Huy Vũ

Hoàng Bạch

Cứ trước mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng là cơ hội cho những kẻ ngồi lê đôi mách, dỗi hơi bàn tán, tung tin thất thiệt, đoán già, đoán non về tình hình nhân sự khoá mới của Đại hội. Cù Huy Hà Vũ – một kẻ “điên cuồng” chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ, sau khi được Nhà nước Việt Nam ân xá trước thời hạn để sang Mỹ phục vụ “quan Thày”, Hà Vũ muốn trả ơn người đã cưu mang nên đã đổi nghề từ Luật sư sang làm “Thày bói”.

Thật tội nghiệp cho kẻ vô ơn, ở xứ người, lẽ ra phải “an cư lập nghiệp”, phát triển nghề Luật, nhưng lại “an cư vi bất thiện”, rảnh rỗi nên bày trò dự đoán về tình hình nhân sự cấp cao Đại hội XII của Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Luận điệu của kẻ phản bội Tổ quốc

Phê Bình

Đồng hành cùng quá trình Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, một số người từng mang Quốc tịch “Việt Nam” đã “ôm chân” các thế lực thù địch, cam tâm làm tay sai chống đối quyết liệt Đảng và chế độ.Trong số những kẻ đó, phải kể đến một nhân vật mà nhân dân Việt Nam không lạ gì – Bùi Tín. Ngày 14-10-2015, trên trang mạng xã hội, Bùi Tín đã tung lên bài viết “Đảng CSVN còn bao nhiêu phần trăm chất cộng sản?”.
Đông đảo nhân dân Việt Nam đều biết khá rõ về thân phận Bùi Tín. Một thời Bùi Tín đã từng là một quân nhân “ăn cơm Dân, mặc áo Đảng”, nhưng do thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, bị kẻ địch lôi kéo rơi vào vòng xoáy “suy thoái”, rồi từ bỏ quân đội, Tổ quốc, theo gót chân các thế lực thù địch, quay lưng lại với Đảng, Tổ quốc, nhân dân.… Đọc tiếp

Read more

Âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn

Văn Kiệt

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện các bài viết của các thế lực thù địch với âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn để xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mưu toan hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, phủ nhận việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang thực hiện.

  1. Hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh là âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch

Kiếm cớ từ việc Nhà nước ta kiên quyết xử lý tòa nhà cao tầng đang xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng ở số 8B phố Lê Trực, thuộc khu trung tâm chính trị Ba Đình, Hà Nội, gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số người đã vội quy kết hồ đồ rằng, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như “đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh” là một cái “Trần” không thể vượt qua; rằng: “các phong trào “Học tập và làm theo” vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cố tình lấy đó làm “một mức trần” mà cả đất nước này chỉ có nhìn theo đó mà học tập, mà làm theo là đủ.… Đọc tiếp

Read more

Tin yêu, một lòng theo Đảng, Bác Hồ, Cách mạng Việt Nam nhất định thành công

Phương Duy

(http://nguyenba2510.blogspot.com/)

Một trong những vấn đề cấp bách hiện nay đối với mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng; đối với mỗi quần chúng của Đảng là phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho Đại hội XII của Đảng thành công tốt đẹp và sớm đưa Nghị quyết của Đại hội XII vào cuộc sống. Vì vậy, chúng ta phải làm việc hết sức mình, làm việc bằng cả trái tim, khối óc và bầu nhiệt huyết cách mạng, bằng ý thức tinh thần trách nhiệm, nghị lực và những hành động thiết thực, cụ thể, thật hiệu quả để xây dựng và bảo vệ Đảng, không được để các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị phá hoại Đảng, làm cho Đảng bị tổn thương, bị chia rẽ thành bè phái hoặc hình thành các phe nhóm, mất sức chiến đấu.… Đọc tiếp

Read more
1948592total sites visits.