Chiến thuật “rắn đóng giả lươn” để chống Đảng của Trần Phan

Mạnh Hiếu Trần Phan mượn danh “dân chúng” để xúc phạm nhân dân, vu cáo Đảng, chia rẽ Đảng với dân, đề cao cá nhân và cuối cùng là hô hào tập hợp lực lượng chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Trần Phan đã lộ nguyên hình con rắn độc kêu gọi, kích động nhân dân chống phá Đảng và nhân dân, làm mất ổn định chính trị của đất nước Read more