Đọc Lênin để tự tin bảo vệ thành công Đại hội XII của Đảng ta

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)
Đại hội XII của Đảng đang đến gần. Lúc này, đọc kỹ và suy ngẫm sâu sắc những điều V.I.Lênin căn dặn về xây dựng và bảo vệ Đảng mác xít cầm quyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để chúng ta vững tin vào thành công của Đại hội XII.

Read more

Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” cần tâm sáng, lòng trong, ngòi bút sắc

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)
Mục đích, khát vọng của nhà giáo chúng tôi là được đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” cao quý, “tất cả vì học viên thân yêu”. Việc phải cầm bút và viết những bài bút chiến, phê phán những nhận thức lệch lạc, sai lầm, những quan điểm sai trái, thù địch, phản động, chống Đại hội XII của Đảng, gây cản trở công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không phải là mục đích tự thân mà là lương tâm, trách nhiệm của nhà giáo

Read more

Điệp khúc chiêu trò vẽ chữ, buôn chuyện phá Đảng, hại dân, hại nước

Lê Quý

Đã thành thông lệ, trước thềm các kỳ Đại hội Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, lại xuất hiện những bài viết, bài phỏng vấn này nọ, vẽ ra các câu chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là các câu chuyện phê phán nhóm, hội trong Ban chấp hành Trung ương

Read more

Thương thay Nguyễn Văn Thạnh “ngựa non háu đá” đã sa vào bẫy sai lầm!

Đăng Văn
Thời gian vừa qua, Nguyễn Văn Thạnh ăn phải bùa ngải của các thế lực thù địch, nhào nặn ra cái gọi là “Hồ sơ vận động cho hướng tranh đấu bầu cử thật – hiền tài thật” để khuyên dạy, thức tỉnh dân ta!

Read more

Nguyễn Văn Thạnh vừa ăn cướp vừa la làng

Anh Phương
Nếu tự cho mình là người có “tri thức”, “thông kim bác cổ”, muốn đấu tranh để thực hiện quyền lực của nhân dân, Thạnh nên suy nghĩ cho kỹ, đừng ngụy biện chủ quan với mớ lý luận “lú lẫn” hòng lừa mỵ nhân dân, hãy tin rằng không ai nghe theo Thạnh đâu

Read more