Chửi rủa tổ tiên – Đúng là kẻ vô học, bất hiếu

Chí Phèo chỉ khi nào say rượu mới chửi bậy và chỉ chửi kẻ ác là Bá Kiến. Còn kẻ xúc phạm Bác Hồ chỉ là một kẻ xách dép cho Chí Phèo thôi. Chỉ thương thay cho những ai vô phúc đẻ ra thằng con mất dạy, bất hiếu ấy.

Read more

Thế nào là sự thật?

Đảng ta không né tránh, đã “nhìn thẳng vào sự thật”, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân, đặc biệt nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan. Sự thật này đã hoàn toàn bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc: “Đảng đã đánh sập mọi cánh cửa dẫn tới sự thật”, “Đảng sợ sự thật, giấu giếm sự thật và cấm đoán dân chủ tìm sự thật” của các thế lực thù địch

Read more

Năm XL “sủa càn, cắn bậy”

Các cụ thường nói “chó dại có mùa”, mà thường là vào mùa hè, thế mà hiện nay trên một số trang mạng xã hội xuất hiện một số phần tử có biểu hiện như những “con cẩu” bị mắc bệnh dại mãn tính, sủa ra những luận điệu xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội ở Việt Nam.

Read more

Chiêu trò “tự do báo chí” – Sự nhảm nhí của bọn cơ hội

Tự do báo chí không có nghĩa là vô tổ chức, là tự do thay trắng đổi đen, tự do “làm báo” trái pháp luật. Âm mưu lợi dụng tự do báo chí, tự do ngôn luận để gây mất ổn định, chống lại Tổ quốc, nhân dân và dân tộc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tất yếu bị phá sản

Read more

Đừng vội võ đoán và mừng thầm

Có kẻ cho rằng việc triệt tiêu hoàn toàn học thuyết cộng sản ra khỏi đời sống chính trị ở Việt Nam phải mất thời gian khoảng 20 năm nữa, khi những kẻ ăn bám vào học thuyết cộng sản đã từ giã cõi đời này. Dễ thấy đây là luận điệu của đám chống cộng điên cuồng, đang ra sức bám lấy mấy luận điểm phản động, “cũ mèm” nhằm vu cáo, công kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội.

Read more