Quy kết, vu khống, chống Đảng – Nguyễn Tiến Trung có mắt sáng như mù

Lợi dụng một số hạn chế trong quản lý xây dựng tòa nhà 8B phố Lê Trực, vụ Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Nguyễn Tiến Trung đã gán ghép, suy diễn, sai sự thật, tự mình phác họa ra bối cảnh chính trị ở Việt Nam nói chung, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng một bức tranh ảm đạm, u tối. Suy cho cùng, ý đồ sâu xa ẩn sau những dẫn chứng vụn vặt và suy luận hồ đồ ấy là việc Trung muốn kêu gọi nhân dân loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội, lớn hơn nữa là thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Ý đồ này không có gì mới, nhưng cái mới chính là cách thức mà Trung diễn đạt ý đồ của mình. Y tỏ ra khôn ngoan hơn để tránh đụng chạm với pháp luật, bằng cách không diễn đạt trực tiếp vấn đề đòi hạ thấp hay xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi người dân chống đối chính quyền, mà thông qua việc nêu dẫn chứng và suy luận để người đọc tự nhận biết mục đích của mình.… Đọc tiếp

Read more

Huỳnh Ngọc Tuấn mở miệng chửi rủa, tự biến mình thành “chó dại” hại dân, phá Đảng

Thật nực cười, một người có hiểu biết về lịch sử Tây, Tàu như ông Huỳnh Ngọc Tuấn mà lại lấy những hình tượng khập khễnh đem ra so sánh. Một cá nhân, một con người cụ thể đem ra so sánh với một tổ chức, một chính đảng có Cương lĩnh, đường lối rõ ràng. Đọc những lời lẽ ông viết tôi thấy ông là người tầm nhìn hạn hẹp, tư duy thiển cận khi ông lấy hình ảnh của Saddam Hussein, Gaddafi để so sánh với Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng chân chính lãnh đạo đất nước giành độc lập, tự do và xây dựng cuộc sống ấm no cho cả dân tộc Việt Nam. Toàn dân tộc Việt Nam đều khẳng định điều đó và tự hào gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta”, đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam (trừ ông và bọn tay sai phản động).… Đọc tiếp

Read more
1927296total sites visits.