Quy kết, vu khống, chống Đảng – Nguyễn Tiến Trung có mắt sáng như mù

Nguyễn Tiến Trung tự mình phác họa ra bối cảnh chính trị ở Việt Nam nói chung, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng một bức tranh ảm đạm, u tối. Suy cho cùng, ý đồ sâu xa chính là Trung muốn kêu gọi nhân dân loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội, lớn hơn nữa là thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Read more

Huỳnh Ngọc Tuấn mở miệng chửi rủa, tự biến mình thành “chó dại” hại dân, phá Đảng

Không phải ngẫu nhiên mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại được toàn thể dân tộc Việt Nam tự hào, tin yêu gọi bằng hai tiếng “Đảng ta”. Mỗi người dân Việt Nam đều ơn Đảng, ơn Chính phủ để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay

Read more
1198184total sites visits.