Xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Hồ Chí Minh: tội ác này đáng tử hình

Ngày 25-10-2015, trên trang mạng danlambao, có người đã tung lên bài viết “Bác” và đảng – cơn ác mộng của dân tộc Việt Nam, với nội dung vu khống, xuyên tạc sự thật lịch sử.

Để gây sự hoài nghi, dao động của công chúng, trong bài viết, họ đã bịa đặt, dựng ra nhiều tình tiết phi lịch sử, xuyên tạc và bôi nhọ tư tưởng, đạo đức, tác phong và cuộc đời hoạt động của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Cũng giống như luận điệu của những kẻ thù địch Đoàn Xuân Lộc, Nguyễn Lộc Yên, Nguyễn Trọng Dân, Hà Sĩ Phu, Bùi Tín…, bài viết này của kẻ giấu tên chứa đựng nhiều nội dung hết sức phản động, chĩa mũi nhọn chống Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh.… Đọc tiếp

Read more

Thực chất của luận điệu “lỗi hệ thống”

Hiện nay có một số người cho rằng Đảng Cộng sản sinh ra và tồn tại là “lỗi hệ thống”, không thể sửa chữa được. Luận điệu này lại được nêu ra trong bài viết “Lỗi hệ thống – Mackeno” của Lê Minh Nguyên. Theo tác giả của bài viết này thì: “Nếu một hệ thống khi sinh ra đã bị khuyết tật bẩm sinh như Đảng cộng sản Việt Nam thì lỗi hệ thống sẽ không sửa chữa được”. Trước thềm Đại hội XII của Đảng thì những luận điệu như loại này lại “mọc lên như nấm sau một cơn mưa”.

Phải nói rằng, ở đây không có khuyết tật bẩm sinh nào cả. Vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển không phải do ý muốn chủ quan của cá nhân hoặc lực lượng nào, mà do quy luật khách quan của lịch sử.… Đọc tiếp

Read more

Xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh là mang tội bất nhân bất nghĩa

Nhằm chống phá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra, trên các trang mạng xã hội lại có một số bài viết xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, đáng kể là sự xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh của hạng người vô liêm sỉ.

Quá xảo quyệt, thay vì chống phá chủ nghĩa xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, các thế lực thù địch và bọn cơ hội lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ bằng luận điệu không chỉ là vu khống, xuyên tạc, mà là sự xúc phạm trắng trợn đối với thân thế và sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí Minh.… Đọc tiếp

Read more
1927311total sites visits.