Kẻ tự nhận là loài chó trung thành?!

Con người có lý trí, có tình cảm, nếu chỉ biết trung thành mà không hiểu vì sao thì chỉ là một thứ “ngu trung”. Vậy mà vẫn có những kẻ hằn học vì chủ của anh ta bại trận dẫn đến diệt vong nên cắn càn, cắn bậy, hòng thỏa mãn cố vớt vát lại cái thây ma đã tan rữa 40 năm nay rồi.

Read more

Tiếng kêu của “ếch đáy giếng” hay là tiếng rên rỉ của quỷ rừng xanh?

“Nếu có một ngày tôi được làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam”, Tân Ngọc Già đã ước muốn như thế, nhưng rồi cũng chỉ gom nhặt những điều “rác rưởi” mà một số kẻ cùng hội cùng thuyền đã nhiều lần lải nhải trên một số phương tiện truyền thông ở ngoài và trong nước để nhận của bố thí của các thế lực thù địch.

Read more
1198191total sites visits.