Bóp méo, xuyên tạc sự thật – hạng người có mắt như mù

Vẫn còn có những kẻ “ăn không nói có”, cố tình đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCSVN. Vì vậy, mọi người dân Việt Nam luôn luôn nêu tinh thần cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái này.

Read more

Nguyễn Trung Chính – kẻ bất hạnh, đáng thương vì lạc đường, sa xuống vực

Những luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Nguyễn Trung Chính về bản chất: Nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết trong Đảng, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước với nhân dân; thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng lái đất nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, đấu tranh bác bỏ

Read more