Vở kịch “dân chủ, nhân quyền” mà phương Tây định diễn ở Việt Nam

Tự cho mình là “kẻ bề trên”, phương Tây đã và đang tìm mọi phương cách áp đặt các “tiêu chuẩn nhân quyền” kiểu phương Tây vào tình hình ở Việt Nam, đồng thời ra sức tung tin bịa đặt, nào là “Việt Nam thiếu văn hóa dân chủ, không có dân chủ, hạn chế quyền riêng tư của công dân”, nào là “Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền con người” Read more

Sabotaging Party’s ideological ground – unchangeable plot of hostile forces

Innovating, building and developing the country following the national independence and socialism path, on the basis of taking Marxism-Leninism, Ho Chi Minh’s thought as our Party’s ideological ground are extremely sound and appropriate to the mainstream of the times. Read more

Chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng – mưu đồ không thay đổi của các thế lực thù địch

無論敵對勢力怎麼說,實踐往往是檢驗某個政黨的執政學說及路線的最準確的衡量標準。自八月革命成功70年來,尤其是我國實行革新事業30年來,我們所取得的成就是值得驕傲的,更是有目共睹的,沒有人能夠曲解或否定越南共產黨的作用及其思想根基。 Read more

Phía sau chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”

Phương Tây đang ngộ nhận là họ “đứng trên người khác”, là trung tâm văn hóa phát triển, đỉnh cao của nền dân chủ, có quyền ban phát cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” cho toàn nhân loại; thực hiện công việc “nhân đạo” là đi “khai hóa văn minh” cho các dân tộc phương Đông mà theo họ là “lạc hậu”, “kém cỏi”, “chậm tiến”. Read more

Gửi “lều văn” hải ngoại: Tự do nào? Tự do gì? Tự do cho ai?

Cám ơn “Lều văn” đã có “lòng riêng” với đất nước, quê hương. Nhưng tình chung của bà đối với Tổ quốc chẳng đúng đắn chút nào. Bởi bà không hiểu thấu thế nào là 4 chữ “Độc Lập Tự Do” của Tổ quốc, của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta đã đổ máu hy sinh vì nền độc lập, tự do ấy. Read more

Phải chăng Nguyên Thạch “đốm lưỡi” nhưng thiếu “huyền đề”?

Những lời nói trước đây của ông Thiệu đã được chôn vùi vào quá khứ để có một tương lai của dân tộc như hôm nay. Vậy cớ sao Nguyên Thạch cứ cố bới lại, cố xem đó là chân lý? Read more

Nguyễn Đình Cống kẻ đang sám hối, phản bội ông cha?

Ông Cống đã chuyển hẳn lập trường, đứng và hàng ngũ những kẻ phản bội, phản động để kêu gọi thế hệ trẻ xóa bỏ Đảng, xóa bỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Mọi người đã rõ, đã nhìn ra chân tướng của ông, chính ông Nguyễn Đình Cống và những kẻ như ông mới là những kẻ đang phản bội mục tiêu, lý tưởng cách mạng của nhân dân ta, đang phản bội ông cha ta. Read more

Tội ác của những kẻ quay lưng, phản bội Đảng, Nhà nước và nhân dân

Trong khi cả nước ta đang yên vui cảnh thanh bình thì một số người đã lợi dụng sự phát triển của hệ thống truyền thông tung ra các luận điệu sai trái, thậm chí cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các sự kiện lịch sử cách mạng Việt Nam, nhất là những sự kiện, những thắng lợi của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Read more

Huy Vũ, cáo già cụt đuôi có nanh độc

Huy Vũ tuy tự nhận mình là con dân đất Tổ, và tự nhận mình là kẻ đã già nua vì có hơn tám mươi năm sống, được chứng kiến hơn 70 năm Cách mạng Việt Nam nhưng lại là một kẻ thoái giống, lạc loài để trở thành con cáo già trên đất khách. Read more

Thiện Tùng – Ác giả, ác báo

Đào Văn Tùng, một người từng đứng trong hàng ngũ cách mạng, vì không được thỏa mãn cái tôi ích kỷ, không vượt qua được chủ nghĩa cá nhân, đã biến chất trở thành một kẻ phản động, hại nước hại dân. Chữ “thiện” trong cái tên Thiện Tùng mà ông tâm niệm, đã bị chính ông phủ nhận đi bởi những việc ác giả, ác báo mà ông và đồng bọn đang làm hiện nay. Read more