Gã “thầy bói” Lang Anh nói “vòng quanh” về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

Mặc dù đã được “ngụy trang” bằng những ngôn từ có vẻ “lo lắng, trách nhiệm” với tương lai của đất nước. Song, thực chất dã tâm của gã “thày bói” này không có gì khác là kích động đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng và đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Read more
2845052total sites visits.