Lời lẽ xằng xiên của một “cẩu tử ngáo đá”

Từ lâu, con chó vốn nổi tiếng về sự trung thành với chủ nhân. Người ta có câu “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, huống gì là bọn phản động vốn xưa nay dồi dào về tiềm lực tài chính thông qua cái “vòi bạch tuộc” thì chả có gì lạ khi “cẩu tử ngáo đá” Nguyên Thạch vẫn ngày đêm trung thành và ra sức chửi thuê rủa mướn, phục vụ cho mấy trò giải trí “nhầy nhụa” và rẻ tiền của bè lũ vong nô phản quốc.

“Cẩu tử ngáo đá” xảo trá ăng ẳng rằng, “Ở một đất nước mà con người ta chẳng những không có giá trị về nhân phẩm, mà ngay cả vật phẩm cũng không đáng là bao. Một nơi mà cuộc sống vô cùng bấp bênh, không có gì để mà hy vọng, không có gì để mà hứa hẹn bởi tất cả đều là hoang tưởng, mụ mị và gian dối dưới một cơ chế toàn trị của đảng CSVN”.… Đọc tiếp

Read more

Điệp khúc chống phá chủ nghĩa xã hội của bọn người hại nước, hại dân

Trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, thì các thế lực thù địch lại cấu kết với bọn người bất mãn với chế độ ta đã và đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng và những thành tựu đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gần 30 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bằng cách bẻ cong, xuyên tạc lịch sử, bóp méo thành quả công cuộc đối mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và lợi dụng tình hình quốc tế gần đây, từ việc xuyên tạc “Tư tưởng chính trị Hugo Chavez Frias – Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI”, chúng kết luận: “thực tế đã chứng minh rằng không hề tồn tại Chủ Nghĩa Xã Hội ở thế gian này”.… Đọc tiếp

Read more

Xuyên tạc, nói sai sự thật – Nguyễn Hưng Quốc thuộc hạng người nào?

Gần đây, trên trang mạng xã hội tiếp tục xuất hiện những bài viết phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước, phủ nhận thành quả cách mạng đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nguyễn Hưng Quốc là một trong những người “to mồm” nhất, ông này không chỉ xuyên tạc mà còn vu cáo rằng: “Chính chế độ cộng sản Việt Nam mới làm cho Việt Nam mất biển đảo vào tay Trung Quốc”…

Cần khẳng định ngay rằng, giọng điệu của Nguyễn Hưng Quốc thật hàm hồ, trơ trẽn. Thủ đoạn cũ rích của ông ta chỉ có thể lòe bịp được những người nông nổi, nhẹ dạ, cả tin mà thôi.

Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại ổn định trong xã hội và sự độc lập của đất nước.Đọc tiếp

Read more
1927270total sites visits.