Sự dối trá của Vũ Bất Khuất – tên “đầu đất” bàn về lòng yêu nước, thương nòi

Xuyên tạc sự thật, vu cáo, nói xấu chế độ, Đảng và Nhà nước, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta là thủ đoạn bỉ ổi của những phần tử suy đồi, cam tâm làm tay sai cho các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta. Thủ đoạn của những phần tử phản dân, hại nước này đã nhiều lần bị bóc mẽ, lột mặt và bị phơi bày ra ánh sáng công luận. Tuy nhiên, dân gian ta có câu: “cái nết đánh chết không chừa”, một số phần tử phản động này vẫn “cố đấm ăn xôi”, “cắn càn, sủa bậy”. Điển hình cho những phần tử này là tên có danh tự xưng là Vũ Bất Khuất.

Trong bài viết “Sự dối trá và lòng yêu nước” trên blog danlambao, ngày 17/11/2015, tên này núp dưới vỏ bọc “yêu nước”, “thương dân” đã không ngượng mồm, sủa ra những giọng điệu hôi hám, xuyên tạc sự thật, cho rằng “giờ đây Việt Nam là đất nước tan hoang, một nền kinh tế lụn bại, một xã hội hoàn toàn băng hoại về văn hóa và đạo đức, luật pháp lôm côm”… Trên đà “cắn càn, sủa bậy”, tên này ngông cuồng, vô liêm sỉ cho rằng: “Trên mọi nẻo đường đất nước luôn luôn xuất hiện những trường hợp vô cảm giữa người với người” và ở nước ta hiện nay mọi thước đo đều được tính bằng tiền.… Đọc tiếp

Read more
1927263total sites visits.