Phỉ báng văn hóa, truyền thống dân tộc – Đúng là bọn ngu ngốc, cuồng điên

Đọc bài viết của tác giả Trần Minh Thảo trong bài “Sinh tồn, phát triển hay tiêu vong” đăng trên www.anhbasam.wordpress.com, tôi thấy ông nhìn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam thiếu khách quan và thiển cận. Cái cách ông viện dẫn lịch sử, đem những sự kiện, hiện tượng rời rạc, mang đậm dấu ấn cá nhân trong lịch sử để quy kết bản chất của cả một dân tộc, nguyền rủa cha ông, vất bỏ lòng tự tôn dân tộc đã thể hiện rõ điều đó. Ông nhận xét về Người Việt Nam là “tầm văn hóa, tầm vóc nhân cách của Người Việt qua các triều đại là gống nhau: tàn bạo với đối phương để sống còn (sinh tồn)” và “hiện nay vẫn đấu tranh sinh tồn (cướp bóc, tước đoạt, giết hại lẫn nhau mà ưu thế nghiêng về quyền và tiền)”.… Đọc tiếp

Read more

Kẻ nào bắn vào lịch sử bằng súng lục thì lịch sử sẽ bắn kẻ đó bằng đại bác … Đúng vậy!

Mới đây, một tác giả đã viết một bài trên địa chỉ: http:// danchimviet.info (Kami, Đài RFA, 03/12/2015) có bàn đến chủ đề kinh tế thị trường hoàn chỉnh, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho rằng việc xác định kinh tế thị trường ở Việt Nam là kinh tế thị trường hoàn chỉnh là trái với đường lối của Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp 2013, theo đó đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, coi kinh tế tư nhân giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế thực chất là đi ngược lại mục tiêu của chủ nghĩa Mác – Lênin, nghĩa là mang toàn bộ sở hữu nhà nước chuyển giao lại cho tư nhân.

Đây thực sự là vấn đề rất lớn cả về lý luận và thực tiễn, xem xét việc này không chỉ dựa vào một quan điểm, một quan niệm, một ý kiến của một cá nhân cụ thể, mà phải dựa trên quan điểm chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Hà Huy Sơn với những cơn tức giận, loạn trí

Quan điểm đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam đều do các đối tượng bất mãn với chế độ, hận thù với nhân dân và do các thế lực thù địch trong và ngoài nước a dua tòng phạm, đáng kể là bọn người thuộc các tổ chức phản động lưu vong điên cuồng chống phá Việt Nam. Những kẻ đó có tội với Tổ quốc, với Nhân nhân và với chế độ này. Bài viết của Hà Huy Sơn thuộc kiểu dạng ấy.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Việt Nam luôn tự hào vì đất nước độc lập, được sống và hưởng trọn vẹn tự do, hạnh phúc. Thực tế chỉ ra rằng, hiện nay trên thế giới có nhiều quốc gia đang thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nhưng lại đang đứng trước hậu họa khó lường của nền dân chủ tư sản.… Đọc tiếp

Read more

Bệnh hoang tưởng của Nguyên Anh và sự khốn cùng của loài thú dại

Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để công kích, bôi nhọ, vu khống Nhà nước ta nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, hòng đưa nước ta vào quỹ đạo chi phối của chúng. Âm mưu thâm độc của chúng được “triển khai” bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. “Trợ thủ” đắc lực cho những thủ đoạn đê hèn này là “bầy đàn” bồi bút mang danh “nhà dân chủ” ra sức kêu gào, bóp méo sự thật về quyền con người, quyền tự do tư tưởng, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí… ở nước ta. Và, Nguyên Anh là một “phần tử” trong “bầy đàn” đó. Mới đây, gã này đưa ra bài viết “Tự do tư tưởng”, muốn “luận bàn” về quyền “tự do tư tưởng” ở Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more
1927264total sites visits.