Dạy ông Trần Quý Cao về bản chất của tam quyền phân lập

Từ lý thuyết về sự phân quyền đến thực tiễn chính trị - pháp lý trên đây đều khẳng định “tam quyền phân lập” không phải là một mẫu hình của dân chủ. Dân chủ phụ thuộc vào bản chất chế độ đó có thực sự đại diện và phục vụ cho nhân dân lao động hay không, hay chỉ là phục vụ cho thiểu số những kẻ bóc lột giàu có luôn “khoa môi múa mép” về “dân chủ” lẫn “tam quyền phân lập”. Read more

Luận điệu lừa lọc của gã Trần Quý Cao

Từ việc dẫn dắt lý lẽ về “một đất nước phát triển mới khiến người dân hài lòng”, ông Cao đã lớn tiếng đi đến quả quyết rằng: “Người dân hài lòng thì mới yêu nó và giữ nó”, rồi đẩy tới phủ nhận đất nước ta là “đất nước không phát triển, vì bị “kìm giữ trong chủ nghĩa xã hội” và “thể chế độc tài, độc đảng và toàn trị”… khiến người đọc ngộ nhận về lý lẽ của ông. Sự thật lý lẽ của ông chẳng những sai từ gốc, mà còn sai lầm cả về phương pháp chứng minh. Read more

Bùi Tín – Kẻ phản bội “không có dây thần kinh hổ thẹn”

Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa là những thuộc tính bản chất, những yếu tố nội tại bền vững trong mô hình kinh tế mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn. Định hướng xã hội chủ nghĩa được quán triệt khi vận hành các nguyên tắc của thị trường; ngược lại, việc thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa không tách rời, biệt lập với các quy luật của thị trường. Về thực chất, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển nền kinh tế thị trường tiên tiến, hiện đại, có khả năng giải quyết hài hòa các vấn đề phát triển với tiến bộ, công bằng xã hội trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Read more

Chó cứ sủa, đoàn người vẫn tiến lên

Xin mượn câu Ngạn ngữ: “Chó cứ sủa, đoàn người vẫn tiến lên” để nói với Bùi Tín và những kẻ cơ hội phản động, cho dù chúng có cố gắng tìm trăm phương, ngàn kế độc địa để phá hoại, nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, với trách nhiệm cao trước Đảng, trước dân của 1.510 đại biểu, Đại hội XII của Đảng đã thành công rực rỡ. Read more

Sự thật của những “thư ngỏ” và “kiến nghị” với Đảng ta

Cái gọi là "thư ngỏ", "kiến nghị" mà các thế lực thù địch đưa ra thực chất là mưu đồ vu cáo, xuyên tạc, phủ nhận, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi Đảng từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn và hy sinh, phấn đấu xây dựng mấy chục năm qua để nhân dân ta có cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay Read more

Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe

Bài viết của Tạ Phong Tần chỉ là sự bịa đặt bỉ ổi với mục đích sâu xa là nói xấu Đảng, phê phán chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Những điều xằng bậy về Quân đội, Công an cũng bị tước đoạt quyền con người của Tạ Phong Tần về bản chất: nhằm gây chia rẽ mất đoàn kết trong quân đội, phê phán chế độ, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước với Nhân dân; đòi thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng lái đất nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, đấu tranh bác bỏ. Read more

Thiện Ý – Gã phản động ảo tưởng

Thay vì cứ mãi chìm đắm trong u mê hận thù cộng sản, ngày đêm chống phá nước nhà để rồi rơi vào hoang tưởng, Thiện Ý và những người như ông ta hãy mau mau tỉnh ngộ. Vẫn chưa bao giờ là muộn để ông và những kẻ lầm đường, lạc lối kịp thời hối cải, làm những điều có ích cho dân, cho nước, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mãi mãi phồn vinh, vững bền. Read more

Sắc nét, đậm độ và quyết liệt hơn nữa

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một nội dung đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp. Để phát huy tốt vai trò của cán bộ, chiến sĩ, nhất là vai trò của nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cần có sự nhận thức đúng đắn và sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ trung ương đến cơ sở; trực tiếp là hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chuyên trách các cấp trong quân đội. Read more

Những đòi hỏi phi lý, hồ đồ trong “Thư ngỏ 127”

Ở Việt Nam, chúng ta đã quá quen với những bức "tâm thư" và "thư ngỏ", đó là một trào lưu để những "cái tôi lớn" thể hiện mình (nói chính xác hơn là "làm hàng"). Nó như một đòn chiến tranh tâm lý nhằm tuyên truyền, phá hoại tư tưởng. Bao nhiêu lần viết thư ngỏ là bấy nhiêu lần họ bị cộng đồng (mà cụ thể là những học giả - nhà yêu nước chân chính) "dạy cho một bài học". Nhiều lần những thứ tư tưởng "văn hóa lùn" của họ được "khai sáng" đến mức không có kẽ nẻ nào để chui xuống mà họ vẫn không chừa. Read more

Nhận thức đúng là để không làm sai

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” cũng có thể quan niệm là tổng thể các hoạt động có mục đích, có tổ chức của cả hệ thống chính trị và nhân dân ta, sử dụng tổng hợp các cách thức, biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa “phòng” và “chống”, lấy “phòng” làm chính, để ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Read more