Nhà “dân chủ” Trần Minh Khôi lo bò trắng răng

Chúng ta không cần đến một cuộc “cải cách” theo ý muốn của những “nhà dân chủ” bám gót ngoại bang như Trần Minh Khôi. Bởi, đường lối đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta lãnh đạo đã thể hiện sự cải cách sâu sắc, triệt để, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Read more

Phạm Trần – tên “thầy bói xem voi”

Những lý lẽ mà Phạm Trần đưa ra để chứng minh cho nhận định của Y là Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam có bầu được lãnh đạo mới thì Việt Nam vẫn cũ, cho thấy cách nhìn nhận, xem xét sự vật, hiện tượng của Y rất phiến diện, phản khoa học, lặp lại sai lầm sơ đẳng của những “thầy bói mù xem voi” Read more

Bùi Văn Phú – Anh hề láo toét, vụng về, ngây ngô

Những trò hề lừa gạt vụng về của tên “lều báo” tự do Bùi Văn Phú

Vừa qua, một tác giả tự xưng danh là nhà giáo và nhà báo tự do Bùi Văn Phú, sống tại vùng Vịnh San Francisco, Hoa Kỳ, đã đăng bài trên một trang báo điện tử quốc tế, trong phiên bản tiếng Việt với tựa đề “Ai làm lãnh đạo, nhân dân cũng chẳng được gì”.

Trong bài viết này, Bùi Văn Phú đã đưa ra những thông tin bịa đặt trắng trợn và suy diễn bừa bãi, hồ đồ nhằm xuyên tạc và bôi nhọ các nhà lãnh đạo của Việt Nam nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung.

Phú bịa đặt trắng trợn mà lại hết sức ngây ngô rằng: “Cứ năm năm một lần kể từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam lại họp để chọn người lãnh đạo cho đảng và cho nước”.…

Read more

Mãi mãi đồng hành cùng dân tộc

Đảng Cộng sản Việt Nam là “đạo đức, trí tuệ, văn minh”, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không có một đảng chính trị nào có đầy đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đưa dân tộc ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Read more

Lời nói của kẻ “thất đức”!

Những cống hiến to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng và cách mạng Việt Nam đã và đang hiện hữu, in đậm trong tâm thức đại đa số nhân dân Việt Nam. Đó là sự thật lịch sử, nó khác xa hoàn toàn so với lời xấu độc, gây hại của kẻ “thất đức” - Trần Quý Cao đang tung lên trên trang mạng xã hội. Read more

Chủ trương đúng, biện pháp hay, đồng lòng chung tay đánh bại bọn gây tội ác

Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, toàn đảng Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch Read more

Nguy cơ vẫn còn đó, gian khó không chùn chân

Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới là: Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngặn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Read more

Bùi Tín, Vũ Duy Phú “chọc gậy bánh xe”

Đại hội Đảng lần thứ XII thực sự là kỳ Đại hội của dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và đổi mới. Sau Đại hội, một luồng sinh khí mới đã và đang tràn ngập trong từng con đường, góc phố, lan tỏa trong mỗi con người Việt Nam cùng với khí thế của mùa Xuân mới. Những kẻ phản động như Bùi Tín, Vũ Duy Phú và đồ đệ có nhìn thấy không? Các bài viết xuyên tạc của các người đến hôm nay cũng chỉ là những chiêu trò nhảm nhí, vô bổ mà thôi Read more

Thầy bói xem voi thời hiện đại

Trước Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, không hiểu ở đâu ra lại xuất hiện nhiều loại “Thầy bói” đến vậy? Trong những “ông thầy” ấy có cả JB Nguyễn Hữu Vinh - người sống giữa Hà Nội, nên chắc hiểu được câu chuyện ngụ ngôn về “Thầy bói xem voi”. Read more