Đại hội XII thành công là kết quả tất yếu của tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và đổi mới

Trong niềm vui, tự hào Đại hội XII thành công rất tốt đẹp, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng ta, Báo Nhân Dân vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng vừa được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tín nhiệm bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đảng, dành cho cuộc trao đổi về những tình cảm chân thành nhất đối với Đảng, với nhân dân và bày tỏ quyết tâm trước các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Read more

Khởi đầu tốt đẹp của mùa xuân đất nước

Với bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, được rèn luyện, thử thách qua hơn 70 mùa xuân-cách mạng, với sức sáng tạo luôn tươi mới, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta tin tưởng sâu sắc, đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, được Đại hội lần thứ XII của Đảng bổ sung, phát triển sẽ giúp Đảng ta vững tay chèo lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua gió to sóng cả đi đến bến bờ vinh quang, hạnh phúc. Read more

Hãy biết mình là ai trước khi tuôn ra những lời mê sảng

Bùi Tín ơi, hãy đừng mê sảng nữa, hãy giữ lấy tý chút nhân phẩm, dù chỉ là trong tâm tưởng. Già rồi, nên sống sao cho tâm can yên ổn, cùng con, cháu, chắt, đồng bạn vui vầy. Ông đừng chọc gậy bánh xe làm gì để ôm hận mãi vào thân bởi những gì ông sắp xếp quả là quá viễn vông, không bao giờ theo được ý mình đâu ông ạ. Chúc ông bình tâm! Read more

Phá nhân sự Đại hội XII của Đảng – một hành động thù địch ghê tởm

Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết - dân chủ- kỷ cương- đổi mới”, khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Sự đồng lòng, nhất trí và tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là nguồn sức mạnh đã đưa Đại hội XII đến thành công rực rỡ như chúng ta đã thấy. Các âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm vào Đại hội XII đã hoàn toàn thất bại. Read more
2858765total sites visits.