Em ơi mùa xuân đến rồi đó

Dù được che đậy bằng bất cứ chiêu bài gì, khi thì văn vẻ blog, khi thì tâm thư, dân nguyện, và lần này là những vần thơ “con cóc”, nhưng mưu đồ phá hoại sự nghiệp cách mạng, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyên Thạch và đồng bọn vẫn không thay đổi bởi y đã bị “thay máu”, bị “tẩy não” bởi những đồng tiền dơ bẩn rồi. Tạm quên đi những lời xúc xiểm của Nguyên Thạch, năm mới nói chuyện mới, hy vọng mới và chào đón một mùa xuân mới lại về trên đất nước Việt Nam ta. Read more

Tươi thắm sắc xuân, ấm lòng dân – ý Đảng

Mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp! Mừng đất nước tràn ngập sức Xuân bước vào năm mới 2016! Toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta vững tin hướng đến tương lai, tiếp tục hành trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! Read more
2858498total sites visits.