Chủ trương đúng, biện pháp hay, đồng lòng chung tay đánh bại bọn gây tội ác

Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, toàn đảng Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch

Read more

Nguy cơ vẫn còn đó, gian khó không chùn chân

Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới là: Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngặn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Read more

Bùi Tín, Vũ Duy Phú “chọc gậy bánh xe”

Đại hội Đảng lần thứ XII thực sự là kỳ Đại hội của dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và đổi mới. Sau Đại hội, một luồng sinh khí mới đã và đang tràn ngập trong từng con đường, góc phố, lan tỏa trong mỗi con người Việt Nam cùng với khí thế của mùa Xuân mới. Những kẻ phản động như Bùi Tín, Vũ Duy Phú và đồ đệ có nhìn thấy không? Các bài viết xuyên tạc của các người đến hôm nay cũng chỉ là những chiêu trò nhảm nhí, vô bổ mà thôi

Read more

Thầy bói xem voi thời hiện đại

Trước Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, không hiểu ở đâu ra lại xuất hiện nhiều loại “Thầy bói” đến vậy? Trong những “ông thầy” ấy có cả JB Nguyễn Hữu Vinh – người sống giữa Hà Nội, nên chắc hiểu được câu chuyện ngụ ngôn về “Thầy bói xem voi”.

Read more

Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu nhân quyền của Việt Nam

những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được trong công cuộc Đổi mới là bằng chứng không thể phủ nhận cho những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm thực thi quyền con người. Thời gian tới Việt Nam phải tiếp tục làm tốt hơn việc bảo vệ, thúc đẩy thực thi quyền con người, vừa tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế về nhân quyền, cung cấp thông tin rộng rãi về những việc chúng ta đã làm được để dư luận trong nước và thế giới hiểu rõ

Read more

Đảng lãnh đạo Quân đội là tất yếu

Lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Đảng lãnh đạo Quân đội là vấn đề nguyên tắc và đã được thực tế kiểm nghiệm, không ai có thể phủ nhận được.

Read more