Bùi Tín – càng già càng phản động

Những năm qua, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng việc Đảng, Nhà nước Việt Nam tổ chức những sự kiện chính trị trọng đại để đẩy mạnh hoạt tuyên truyền, xuyên tạc nhằm bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, bịa đặt, vu cáo các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới. Trong số các phần cơ hội phản động đang điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, đáng chú ý là Bùi Tín.

Trước thềm Đại hội XII của Đảng, nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận, Bùi Tín đã đưa lên các trang mạng xã hội hàng loạt các bài viết xuyên tạc, phủ nhận nội dung các dự thảo Văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Thông tin xấu độc như bụi bẩn, khói đen trộn vào không khí

Thông tin tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị chủ mưu tiến hành, đã và đang phát tán trên không gian mạng, đài phát thanh bằng tiếng Việt ở nước ngoài và các sách báo, tài liệu phản động để tung “hỏa mù” làm vẩn đục và loạn đời sống văn hóa tinh thần xã hội ta; Đó là sự phản ánh sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc hiện thực khách quan, cố ý gây rối “đổi trắng, thay đen”. Làm lẫn lộn thật giả, đúng sai, chân lý, sai lầm để lừa bịp, gieo rắc sự hoài nghi, hoang mang, dao động trong cộng đồng dân cư, xã hội, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và chế độ xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Có bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ tự tin và luôn chiến thắng

Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng là một nội dung rất cơ bản, một nhiệm vụ trọng yếu và rất cần thiết đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, có ý nghĩa quyết định chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị. Ngày nay, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân trưởng thành trong thời bình, chủ yếu rèn luyện từ trong nhà trường lại phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của mặt trái kinh tế thị trường của lợi ích kinh tế sự phân hóa giầu nghèo toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, nhất là tác động tiêu cực của thông tin mạng và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang vô cùng thâm độc, tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị.… Đọc tiếp

Read more

Sự học của Trần Đắng chẳng vào đâu, nên triết lý chỉ tầm phào, nhảm nhí

Lịch sử hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung, triết học Mác – Lênin nói riêng là quá trình kế thừa và phủ định biện chứng những thành tựu của các tư tưởng triết học trong lịch sử. Không những thế, trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, triết học Mác – Lênin cũng phải thường xuyên đấu tranh chống lại các trào lưu tư tưởng, học thuyết đối lập, trong số đó có không ít những quan điểm, tư tưởng, lý luận, học thuyết của những nhà triết học lớn. Thông qua đấu tranh tư tưởng – lý luận để bảo vệ học thuyết của mình, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác, các Đảng cộng sản chân chính, những người mácxít đã ngày càng làm cho học thuyết của mình thêm hoàn bị, khoa học và cách mạng.… Đọc tiếp

Read more

Bùi Quang Vơm – kẻ đơm đặt trò hề dân chủ trong bầu cử Quốc hội

Tức tối trước khí thế không thể đảo ngược của Nhân dân cả nước ta đang háo hức chuẩn bị cho Ngày Bầu cử Quốc hội Khóa XIV – ngày 22/5/2016, các thế lực phản động, thù địch cả trong và ngoài nước đang ra sức xuyên tạc, bịa đặt về tính chất dân chủ đích thực của quá trình tổ chức bầu cử ở nước ta. Trong đó, Bùi Quang Vơm là một kẻ “chuyên tâm” và hăng hái trong việc nói xấu về nền dân chủ ở nước ta, nhằm mục tiêu gây hoang mang, hoài nghi và kích động những hành động chống đối hay phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội của chúng ta.

Trong bài viết “Dân chủ có đuôi XHCN” mới đây của Vơm, có thể thấy rõ những quan điểm sai trái về dân chủ nói chung, dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) nói riêng và những hành động chống đối cuộc Bầu cử Quốc hội của nhân dân ta trên những vấn đề sau đây:

Thứ nhất, Vơm không hiểu gì về dân chủ.Đọc tiếp

Read more

Những điều có thật ở Việt Nam, nhưng Nguyên Thạch “giả vờ” như không biết

Nguyên Thạch – Cái tên không còn lạ lẫm gì với những “cư dân mạng”. Với hàng loạt bài viết trên một số trang mạng phản động cho thấy, Nguyên Thạch “nổi tiếng” từ chính cái ngu của hắn, ngu từ nhận thức đến hành động, từ lời nói đến việc làm. Mới đây, trong bài viết “Việt Nam sự ngao ngán”, mượn lời “một người dân bình thường với những tâm tư, những trăn trở đau đáu hằng ngày”, Nguyên Thạch một lần nữa, muốn “khái quát” “phần nào những gì đã và đang xảy ra trên quê hương đất nước chúng ta”. Toàn bộ nội dung bài viết không chỉ cho thấy, Nguyên Thạch là kẻ dốt nát, hoang tưởng, “học đòi” bàn luận chuyện chính trị, xã hội, mà còn phơi bày bộ mặt phản quốc nhơ bẩn của y.… Đọc tiếp

Read more

Hãy nói “KHÔNG” với chiến lược “diễn biến hòa bình”

Nâng cao cảnh giác, chủ động phòng, chống có hiệu quả “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung rất cơ bản của nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Cần khẳng định rằng, một trong những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang ý nghĩa quyết định sự tồn tại và phát triển của quốc gia, dân tộc Việt Nam; kết quả của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo gần 30 năm qua là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ được Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.Đọc tiếp

Read more

Chặt đầu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ co vòi, cụp đuôi

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, tôn trọng khách quan, chúng ta thấy rằng, trước những diễn biến phức tạp của mặt trái cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tác động mạnh vào Quân đội, nhưng biện pháp phòng, chống chưa hiệu quả. Tuy nhiên, nhận định này thuộc về “biện pháp” đấu tranh phòng, chống” “diễn biến hòa bình” chưa đạt hiệu quả cao trước tác động của cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tác động mạnh vào Quân đội. Điều này là khách quan, chúng ta cần nhận thức đúng và tìm kiếm được biệp pháp tối ưu nhất để khắc phục hạn chế, khuyết điểm.… Đọc tiếp

Read more

Bùi Quang Vơm – gã “tiến sĩ” hoang tưởng bệnh hoạn

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng việc Đảng, Nhà nước ta tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn hoặc nhân diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để đẩy mạnh các hoạt động tán phát các tài liệu có nội dung phản động, tuyên truyền những luận điệu sai trái nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng và lôi kéo, kích động các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Hiện nay, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội đang lợi dụng sự kiện Đảng, Nhà nước ta chuẩn bị tổ chức Bầu cử Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tán phát trên các trang mạng xã hội hàng ngàn bài viết có nội dung hết sức phản động, xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Đảng và những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam; xuyên tạc, phủ nhận cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hòng làm xói mòn lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.… Đọc tiếp

Read more
1926896total sites visits.