Điệp khúc “chế độ Dân chủ đa nguyên …”

Chống phá điên cuồng cách mạng Việt Nam là âm mưu nhất quán, xuyên suốt của các thế lực thù địch. Hằn học với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, nhất là thắng lợi của 30 năm đổi mới và thành công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (trong đó có việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tái cử giữ chức Tổng Bí thư) đánh dấu một mốc son trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các thế lực thù địch bịa đặt, vu khống, xuyên tạc một cách trắng trợn rằng: “Trong 5 năm cầm đầu chế độ toàn trị Nguyễn Phú Trọng đã thất bại trong kinh tế, ngoại giao, an ninh quốc phòng và tư tưởng văn hóa; đưa đất nước càng tụt hậu, tham nhũng càng bành trướng, văn hóa giáo dục càng thêm suy đồi, độc lập và chủ quyền đang bị đe dọa nghiêm trọng!… Đọc tiếp

Read more

Tên ông là Thiện Ý, nhưng chẳng hề thiện tâm

Trong khi nhân dân ta phấn khởi, tin tưởng, chào đón thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng ta, và cũng có rất nhiều đảng cầm quyền của các nước, các tổ chức chính trị – xã hội, nguyên thủ quốc gia chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn có những tiếng nói lạc lõng, xuyên tạc bản chất dân chủ ở nước ta, cổ súy cho chế độ dân chủ đa nguyên, đa đảng. Một trong những bài viết với luận điệu cũ rích, cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, xen lẫn sự hằn học của kẻ thất bại trước thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng đó là bài: “Việt Nam không có dân cử, dân bầu – Chỉ có Đảng cử, Đảng bầu” của tác giả Thiện Ý trên VOA.… Đọc tiếp

Read more

Đào Tăng Dực kém đức, non tài, miệng rộng đến tai, chỉ nói sai, nhảm nhí

Sau khi “nhai lại” chiêu trò tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam không thể tiêu hóa, Đào Tăng Dực người không có quốc tịch Việt Nam, nhưng tự xưng là nhân sĩ, trí thức đã giở trò đùa giỡn pháp luật Việt Nam với ý đồ xấu xa “hủy diệt trật tự chính trị Mác – Lênin, phê phán lịch sử cận kim Việt Nam, đánh giá nền văn hóa dân tộc và đem lại một nền tảng lý luận cho tiến trình dân chủ hóa đất nước” và ra sức phê phán bầu cử Quốc hội Việt Nam.

Vì sao, ông ta quan tâm đến bầu cử Quốc hội (khóa XIV) ở Việt Nam? Ông ta có thực lòng quan tâm đến sự kiện chính trị trong nước một cái tâm trong sáng hay không? Kỳ thực, ông ta không có trí và cũng chẳng có tâm, cái mà ông ta cần, ông ta muốn là tận dụng cơ hội này chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Trần Đắng với những trò hề ngu ngốc

Charles Bukowski (1920-1994) – một nhà văn, nhà thơ người Mỹ đã có một câu nói rất hay về những kẻ ngu dốt, rằng: “Vấn đề với thế giới là người thông minh thì đầy nghi ngờ, trong khi người ngu dốt lại đầy tự tin”. Bởi lẽ, những người càng học rộng, biết nhiều thì càng ý thức rõ ràng về sự hữu hạn trong hiểu biết của mình, so với cái vô cùng, vô tận của tri thức nhân loại. Đối với họ, việc học là một hành trình bất tận, học không bao giờ là đủ, bởi đó cũng chính là cuộc khám phá không ngừng về sự ngu dốt của chính bản thân mình. Ngược lại, càng những kẻ thiếu hiểu biết thì lại càng dễ tự tin. Do không biết được cái hữu hạn của bản thân, cái vô cùng tận của tri thức, nên họ luôn nghĩ rằng những gì mình biết là tất cả, ngoại trừ một điều họ không bao giờ chịu thừa nhận, đó là sự ngu dốt của chính bản thân mình.  … Đọc tiếp

Read more
1932541total sites visits.