Thể chế hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ không chỉ thể hiện sự nhất quán về quan điểm, đường lối, phương thức lãnh đạo của Đảng, mà còn khẳng định cơ chế này là bảo đảm chắc chắn nhất cho sự thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Read more

Cả tâm và tuệ của Bùi Quang Vơm đen tối thì lời nói vừa dại vừa ngu

Bùi Quang Vơm cố tình cắt xén, cóp nhặt tư liệu, rồi nhào lặn, thêm mắm, thêm muối nhằm đưa ra những thông tin sai lệch, bịa đặt để vu cáo Đảng “vi Hiến”. Sự vu cáo này không những đi ngược lại với quyền và lợi ích chính đáng của người dân Việt Nam, mà còn vạch rõ hơn bản chất phản động của Bùi Quang Vơm. Read more

Tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 băm vằm tên Nguyễn Lương Tuyền phản quốc

Là người Việt Nam, ai ai cũng đều ghi nhớ sâu sắc trong tâm mình: để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất như ngày hôm nay thì đã có hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta đã ngã xuống mới giành lại được. Xuyên tạc lịch sử là có tội với tổ tiên, với cha anh của chính mình. Read more

Sai lầm của Thành, Quân qua luận điệu “độc tài đến thế là cùng”!

Trần Quang Thành và Lê Quốc Quân thừa hiểu về thực tế đã và đang diễn ra ở Việt Nam, song để đạt được mục đích xấu xa, vẫn cố tình tìm cách bịa đặt, tuyên truyền những thông tin sai sự thật về dân chủ trong Đảng và xã hội Việt Nam. Read more

Kền kền và cái xác thối của “Khối tự do, dân chủ 8406”

Cái được gọi là “Khối 8406” thực chất đó là một quái đản chính trị do những kẻ bịp bợm giả danh nhân sĩ, trí thức, ngông cuồng tự do, đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam phải thực hiện yêu sách ngông cuồng, sặc mùi phản động, phản Đảng, hại dân của chúng. Read more

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân

Phát huy dân chủ phải gắn liền với kỷ cương, tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, đạo đức xã hội. Phê phán những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ làm mất an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và những hành vi vi phạm quyền dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Read more

Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đại hội Đảng lần thứ XII đã khẳng định những quan điểm cơ bản về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi những quan điểm cơ bản đó có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Read more

Họ xây dựng hay chống phá bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp?

Các cơ quan chức năng, các tổ chức chính quyền các cấp và toàn quân, toàn dân ta sẽ còn nhiều công việc phải làm để bảo đảm cho cuộc bầu cử Quốc hội XIV thành công. Trong đó, cần tỉnh táo trước những thủ đoạn mượn danh “dân chủ” và “yêu nước chân chính” của các thế lực thù địch để dẫn dắt dư luận xã hội, phá hoại cuộc bầu cử lần này của chúng ta./. Read more

Vu cáo trắng trợn – một kẻ “lì lợm” chống Đảng

Người đọc có quyền nghi ngờ và tự đặt câu hỏi: Không hiểu những kẻ như VietTuSaiGon đã làm được gì đóng góp cho dân, cho nước ? hay chỉ ngồi lê, mách lẻo, gây hại, thậm chí phản bội lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc? Read more

Những kẻ chọc gậy bánh xe, cản trở công cuộc đổi mới

Thật nực cười cho những kẻ tự hợm mình là thông thái, hiểu biết về pháp luật lại đưa ra những phát ngôn trái với quy định của luật bầu cử và Hiến pháp đã ban hành. Họ nên hiểu rằng, quyền tự do ứng cử đại biểu Quốc hội đã được quy định rõ ràng trong Hiến pháp, pháp luật và luôn được tôn trọng ở nước ta. Read more