Nhà nước mang bản chất giai cấp

Cay cú và thất bại trong tuyên truyền chống phá Đại hội XII của Đảng, những người có tư tưởng đối lập và bất mãn với chế độ xã hội chủ nghĩa (xã hội chủ nghĩa) ở nước ta lại bày trò chống phá cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Một trong những vấn đề chống phá của họ là bài bác và phủ nhận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với nhận định bừa bãi rằng: “không có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”!.

Để bảo vệ cho cái nhận định thiếu căn cứ, sai trái và phản động đó, họ đưa ra một mớ hỗn tạp lý thuyết về pháp quyền tư sản mà ngay cả những chính trị gia tư sản cũng không thể hiểu nổi.… Đọc tiếp

Read more
1932510total sites visits.