Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đại hội Đảng lần thứ XII đã khẳng định những quan điểm cơ bản về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi những quan điểm cơ bản đó có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Read more

Họ xây dựng hay chống phá bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp?

Các cơ quan chức năng, các tổ chức chính quyền các cấp và toàn quân, toàn dân ta sẽ còn nhiều công việc phải làm để bảo đảm cho cuộc bầu cử Quốc hội XIV thành công. Trong đó, cần tỉnh táo trước những thủ đoạn mượn danh “dân chủ” và “yêu nước chân chính” của các thế lực thù địch để dẫn dắt dư luận xã hội, phá hoại cuộc bầu cử lần này của chúng ta./. Read more

Vu cáo trắng trợn – một kẻ “lì lợm” chống Đảng

Người đọc có quyền nghi ngờ và tự đặt câu hỏi: Không hiểu những kẻ như VietTuSaiGon đã làm được gì đóng góp cho dân, cho nước ? hay chỉ ngồi lê, mách lẻo, gây hại, thậm chí phản bội lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc? Read more

Những kẻ chọc gậy bánh xe, cản trở công cuộc đổi mới

Thật nực cười cho những kẻ tự hợm mình là thông thái, hiểu biết về pháp luật lại đưa ra những phát ngôn trái với quy định của luật bầu cử và Hiến pháp đã ban hành. Họ nên hiểu rằng, quyền tự do ứng cử đại biểu Quốc hội đã được quy định rõ ràng trong Hiến pháp, pháp luật và luôn được tôn trọng ở nước ta. Read more

Dân chủ, nhân quyền: cái “duyên nợ xấu” của bọn hại dân, chống phá chế độ

Đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nói lên tiếng nói của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chứ không phải những đối tượng có hành động hại dân, hại nước, lật đổ chính quyền, lợi dụng dân chủ nhân quyền phá hoại bầu cử. Read more

Đại thắng mùa Xuân 1975 là sự thật, tại sao bà Nguyễn Thu Trâm lại lừa dối lòng mình

Với những suy nghĩ và hành động hòng chống phá quốc gia, dân tộc, quay lưng lại lịch sử, với quê hương đất nước, có khi nào Nguyễn Thu Trâm sờ tay lên trán, tự vấn lương tâm, liệu có còn xứng đáng là một con người chứ đừng nói gì là con dân đất Việt? Read more

Tên ông xưng là Thiện Ý, nhưng tâm của ông là Ác Ý

Thiện Ý lại tung ra những lời lẽ Ác Ý với mục đích vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vi hiến và coi thường nhân dân. Vậy sự thật có phải như Thiện Ý rêu rao hay những phát ngôn Ác Ý của y lại vẫn đậm màu dối trá và thiếu hiểu biết như những lần trước? Read more

Nguyễn Trung – Một thành viên của bè lũ “sâu mọt” hại dân, phá Đảng

Nguyễn Trung chỉ là một “thành viên” trong bè lũ “sâu mọt”, đang ngày đêm cố công “tiếp sức” cho các thế lực thù địch ngoại bang, cản trở con đường phát triển đi lên của dân tộc Việt Nam, để đổi lấy những mưu cầu chính trị cá nhân thấp hèn. Chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đầu tranh, loại trừ những loài “sâu mọt” đó. Read more