Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đại hội Đảng lần thứ XII đã khẳng định những quan điểm cơ bản về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi những quan điểm cơ bản đó có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, trong đó cần nắm vững một số vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, cần bảo đảm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia trong tình hình mới, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

“Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”.… Đọc tiếp

Read more

Họ xây dựng hay chống phá bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp?

Cứ mỗi dịp diễn ra sự kiện chính trị lớn của đất nước thì các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá. Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2016 – 2021 lần này không phải là ngoại lệ. Chúng ta cần cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó.

Gần đây, trên trang mạng của Tổ chức phản động lưu vong Việt Tân và một số trang mạng phản động khác có đăng tải bài viết “Quốc hội hay hội nghị đảng viên mở rộng?”. Qua đó, xuyên tạc một cách trắng trợn tình hình, thực tế cũng như vị trí, vai trò của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Vu cáo trắng trợn – một kẻ “lì lợm” chống Đảng

Hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đó là bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 22/5/2016 thì trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện các bài viết cố tình xuyên tạc tình hình của đất nước, vu cáo Đảng và Nhà nước. Đó là trường hợp, bài viết “Đảng Cộng sản đã làm gì cho nhân dân?”

Mở đầu tác giả viết: “Vài tháng trở lại đây dường như tin tức Việt Nam xoay quanh bốn vấn đề: những cuộc đấu đá chính trị của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam; Tình hình nắng hạn và nhiễm mặn trên khắp cả nước, những trận đấu tố của Nhà cầm quyền nhắm đến các ứng viên tự do và; Biển Đông trở thành sân nhà của Trung Quốc trong lúc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bận tâm lo chỗ ngồi quyền lực.… Đọc tiếp

Read more

Những kẻ chọc gậy bánh xe, cản trở công cuộc đổi mới

Đối với mỗi người dân Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là dịp thể hiện quyền công dân cao nhất, bằng việc lựa chọn người đủ đức, đủ tài làm đại diện cho mình. Đối với Nhà nước, cuộc bầu cử lần này nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.… Đọc tiếp

Read more

Dân chủ, nhân quyền: cái “duyên nợ xấu” của bọn hại dân, chống phá chế độ

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giữ vai trò quyết định trong việc định hướng, chỉ đạo quá trình phát triển toàn diện về mọi mặt của đất nước. Chính vì vậy đã có rất nhiều người quan tâm và muốn cống hiến, đóng góp cho đất nước, con số tự ứng cử đăng ký lên đến hàng trăm người, chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ chí Minh. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng cũng rất đáng lo là khi “một bộ phận không nhỏ” trong số ứng cử độc lập lại là những người hoạt động cho cái gọi là “dân chủ và nhân quyền” tìm mọi cách để chống phá bầu cử Quốc hội ở nước ta.… Đọc tiếp

Read more

Đại thắng mùa Xuân 1975 là sự thật, tại sao bà Nguyễn Thu Trâm lại lừa dối lòng mình

Cứ vào dịp 30/4 hàng năm, toàn dân ta lại vui mừng, phấn khởi chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là chiến thắng của lương tri, bản lĩnh, trí tuệ và mang tầm vóc thời đại, cả thế giới hân hoan, chia sẻ niềm vui chiến thắng với dân tộc Việt Nam và từ đáy lòng luôn coi đó là chiến thắng của chính mình, ngay cả những người bên kia chiến tuyến, thậm chí những chính khách, tướng tá Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam cũng phải thừa nhận điều này. Vậy mà, vẫn còn một số kẻ lạc loài, không biết do sự thiếu hiểu biết hay cố tình xuyên tạc sự kiện này nhằm làm sai lệch ý nghĩa, bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.… Đọc tiếp

Read more

Tên ông xưng là Thiện Ý, nhưng tâm của ông là Ác Ý

Đến hẹn lại lên, mỗi khi Đảng, Nhà nước Việt Nam tiến hành kiện toàn bộ máy nhân sự các cấp thì “những nhà dân chủ giả hiệu” như Thiện Ý lại tuôn ra những lời dối trá có chủ đích nhằm gây xao động nhân tâm, bôi nhọ chế độ và phá hoại công cuộc canh tân đất nước. Điển hình là ngày 6/4/2016, sau khi công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước được Quốc hội khóa XIII thông qua thì Thiện Ý lại tung ra những lời lẽ Ác Ý với mục đích vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vi hiến và coi thường nhân dân. Vậy sự thật có phải như Thiện Ý rêu rao hay những phát ngôn Ác Ý của y lại vẫn đậm màu dối trá và thiếu hiểu biết như những lần trước?… Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Trung – Một thành viên của bè lũ “sâu mọt” hại dân, phá Đảng

Dân tộc Việt Nam đang tự tin bước vào thế kỷ XXI với một tư thế mới, tư thế của những người làm chủ và biết làm chủ vận mệnh của mình. Hơn 85 năm qua, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao, đã đem lại cho dân tộc ta tư thế ấy. Vấn đề hiện nay, đối với dân tộc Việt Nam không phải là tìm đường, thay đổi con đường, mà là kiên định và phấn đấu theo con đường xã hội chủ nghĩa đã được lựa chọn. Thiết tưởng điều đó hiện nay không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng vẫn có một số người tự cho mình là “thực sự yêu nước”, “tâm huyết trăn trở với vận mệnh của đất nước” muốn quay lại cái điều lịch sử đã giải đáp từ lâu.… Đọc tiếp

Read more
1933402total sites visits.