Không thể xuyên tạc ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đối với mỗi người Việt Nam, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một mốc son lịch sử trong bản hùng ca của dân tộc. Đó là ngày mà đất nước sạch bóng quân xâm lược, hoà bình được lập lại trên toàn cõi Việt Nam; đó là ngày đoàn tụ mà Bác Hồ kính yêu vẫn hằng mong mỏi: “Nước Việt Nam ta nhất định phải thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ xum họp một nhà”. Ngày 30 tháng 4 còn là ngày hòa hợp dân tộc, xoá bỏ hận thù để mỗi người Việt Nam cùng hướng về mục tiêu chung: hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn… Thế nhưng, đâu đó trong niềm vui chung của dân tộc vẫn âm ỉ những luận điệu hằn học về một “ngày quốc hận”, về một “tháng 4 đen tối” và những đề xuất lạc lõng: “từ nay trở đi không gọi là “Ngày Giải phóng Miền Nam” nữa mà là “Ngày Hòa Bình – Day of  Peace”.… Đọc tiếp

Read more

Những vấn đề mới về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngay trong tiêu đề, mục XIV, Văn kiện Đại hội XII (01/2016) đã nêu “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Với tiêu đề này, không chỉ là biểu hiện về hình thức mà còn chứa đựng lý luận về sự gắn kết, thống nhất trong mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ giữa xây dựng với hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc khẳng định sự gắn kết giữa xây dựng với hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam như vậy chính là thể hiện nhận thức đầy đủ hơn về sự thống nhất biện chứng giữa xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với hoàn thiện Nhà nước đó cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay.… Đọc tiếp

Read more

Hãy cảnh giác trước âm mưu lợi dụng việc cá chết ở miền Trung để phá hoại

Trong những ngày qua miền Trung phải gánh chịu nạn cá biển chết hàng loạt gây ảnh hưởng rất lớn về kinh tế nhất là phát triển du lịch, dịch vụ biển. Hiện nay con số thiệt hại vẫn đang được các cơ quan thống kê, tổng hợp với dự đoán là rất lớn. Chuyện cá chết, thiệt hại nhất vẫn là những người dân làng chài miền trung phải gánh chịu. Đến nay tình trạng này vẫn diễn ra và gây xôn xao trong dư luận chúng ta một thắc mắc “Tại sao cá chết đồng loạt, yếu tố gì tác động đằng sau đó?”. Tình trạng cá chết cũng đã từng xảy ra rất nhiều nước trên thế giới như: Thái Lan, Chi lê, Brazil, Mỹ… Tuy nhiên, với Việt Nam cũng rất lâu rồi tình trạng này mới xảy ra với cường độ lớn như thế.… Đọc tiếp

Read more

Càng la làng, càng có tội, hỡi những kẻ chống phá bầu cử Quốc hội khóa XIV

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện, lan truyền “phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội” của một nhóm người mà theo họ, đó là một đợt “sinh hoạt chính trị” nhằm “thúc đẩy, kêu gọi quá trình học tập ở trong nước, nhất là trong giới trẻ hành động để thực thi dân quyền”. Cái gọi là “phong trào tự ứng cử” kia thực ra là những hoạt động mang tính chất cá nhân nhằm phục vụ ý đồ chính trị của một nhóm người lớn tiếng tuyên bố “tự ứng cử đại biểu Quốc hội” trên mạng xã hội và dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo, hối thúc người khác làm cùng.  Nhưng thực chất đó là sự giả tạo, được ngụy trang bằng những lời lẽ tốt đẹp nhằm che lấp cho những việc làm, ý đồ chống phá của chúng.… Đọc tiếp

Read more
1933309total sites visits.