Tâm không thiện, ý sẽ bất thiện

Không mấy khó khăn để khẳng định, Thiện Ý chỉ là mang danh, bởi hắn chỉ nêu ra toàn những luận điệu bất thiện, cố tình phủ định sự thật lịch sử với động cơ, mục đích đen tối, định kiến, thù địch, với mục đích lòe bịp những người nhẹ dạ, cả tin; hoặc tập hợp lực lượng để có thêm đồng minh cùng làm những điều bất thiện.

Read more

Vạch mặt bọn kêu gọi biểu tình về môi trường

Lợi dụng việc cá biển chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung và những mất mát của ngư dân, trong thời gian qua một số đối tượng phản động, chống đối đã xuyên tạc, bịa đặt và kích động, kêu gọi người dân biểu tình. Những phần tử này là ai? chúng hoạt động với mục đích gì và cách thức thực hiện ra sao? Bài viết này góp phần vạch trần bộ mặt thật của những kẻ kêu gọi biểu tình về môi trường.

Read more

Nhà văn, nhà báo “láo nháo”, chẳng khác cái đuôi con thằn lằn

GS nhà văn Đặng Phùng Quân, nhà văn Trần Doãn Nho và nhà văn Hồ Đình Nghiêm. Nghe tên tuổi của họ thật lừng danh, oai phong lẫm liệt mà “trí khôn” của họ không biết để ở đâu? Họ cố tình phớt lờ sự thật lịch sử hay là họ không hiểu biết?

Read more

Niềm tin với Đảng soi sáng đường đi

Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu thời điểm lịch sử sau 30 năm đổi mới, đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và đang đứng trước những vận hội lớn để phát triển. Thành công của Đại hội XII như tiếp thêm sinh lực, thổi một luồng gió mới vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân thêm tin tưởng, đặt niềm tin vào Đảng, Đảng vững tay chèo lái, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Read more

Xuyên tạc Chiến thắng 30-4-1975 là có tội với lịch sử và dân tộc

Mọi sự xuyên tạc ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30-4-1975 nhằm phục vụ mưu đồ của một thế lực nào đó không chỉ là ảo tưởng, mà còn là tội lỗi với không chỉ với lịch sử dân tộc mà cả lịch sử đấu tranh chống xâm lược của nhân dân thế giới; phạm tội vong ân bội nghĩa với các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh máu xương cho sự yên bình và hạnh phúc của dân tộc

Read more