Đừng lập lờ đánh lận con đen

Mượn cớ thảm hoạ môi trường ở bốn tỉnh miền Trung để kêu gọi, kích động phản đối, tẩy chay, phá hoại bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là hành vi gian lận, lừa dối, đánh tráo, làm lẫn lộn thật giả, đúng sai, nhằm che đậy ý đồ xấu của các thế lực thù địch. Đó là chiêu trò “đánh lận con đen” mà các thế lực thù địch đang sử dụng để phá hoại ngày hội bầu cử của nhân dân Việt Nam.

Read more

Luận điệu xằng bậy “Bầu cử là sân chơi độc diễn của Đảng” không lừa được ai

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thực sự là ngày hội của toàn dân, chứ không phải là sân chơi “độc diễn” của Đảng như sự xuyên tạc xằng bậy của một số người. Luận điệu xằng bậy này không đánh lừa được ai, nhất định bị phá sản.

Read more

“Sao lại gọi là quyền ảo”?

Luận điệu quyền bầu cử, ứng cử chỉ là “quyền ảo”, là luận điệu xằng bậy, cố tình xuyên tạc bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ dân chủ nước ta thông qua cuộc bầu cử này. Luận điệu đó nhất định sẽ bị phá sản bởi chính sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân và thắng lợi cuộc bầu cử của chúng ta.

Read more

Ngày hội của nhân dân, kẻ nào dám đem cân “nặng nhẹ”

Nhân dân ta trên khắp mọi miền đất nước, từ Nam đến Bắc, từ miền xuôi đến miền núi, hải đảo đã và đang thực hiện quyền làm chủ, quền công dân của mình cho sự thắng lợi của cuộc bầu cử có ý nghĩa trọng đại này. Đó thật sự là ngày hội của nhân dân. Mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, những âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày hội trọng đại của nhân dân ta, đã và nhất định sẽ bị phá sản.

Read more

Bỏ phiếu “online” – Màn “tự sướng kệch cỡm”, trò lừa bịp của bọn lưu manh

Cái gọi là “Bầu cử online” thực ra cũng chỉ là một trong những chiêu trò đã cũ mèm mà đám “dân chủ giả cầy” đã tiến hành bấy lâu nay, có chăng khác đó chỉ là kiểu “bình cũ rượu mới” mà những kẻ đã thất bại thảm hại khi không được cử tri nơi cư trú và cử tri nơi làm việc tín nhiệm nên quay sang la lối, thực hiện chiêu trò phá hoại này

Read more

Nguyễn Văn Mai là kẻ “gắp lửa bỏ tay người”

Hai sự kiện diễn ra ở hai thời điểm khác nhau, nhưng đã được Nguyễn Văn Mai lợi dụng để thu hút dư luận, kích động dân chúng nhằm mục đích phá hoại bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở Việt Nam sắp diễn ra. Với mục đích bài viết nham hiểm và xảo quyệt như vậy, đủ bằng chứng để buộc tội Nguyễn Văn Mai là kẻ Gắp lửa bỏ tay người. Đề nghị mọi người hãy cảnh giác

Read more

Cảnh giác với chiêu trò “đổ dầu vào lửa”

Với chiêu trò “đổ dầu vào lửa”, Nguyễn Văn Mai đã triệt để lợi dụng tình hình khi người dân đang sốt ruột, bất bình, lo lắng, dư luận đang tập trung chú ý vào kết luận của Chính phủ Việt Nam về nguyên nhân gây ra thảm hoạ môi trường ở bốn tỉnh miền Trung vừa qua, Mai đã tỏ rõ bản lĩnh của một kẻ chửi thuê, viết mướn rất chuyên nghiệp

Read more

Lòng hận thù không thể hòa hợp, hòa giải dân tộc

Lợi dụng và núp bóng dưới những ngôn từ khẩu hiệu mỹ miều; xuyên tạc lịch sử, hạ thấp ý nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, ý nghĩa vĩ đại của Chiến thắng 30/4/1975… để từ đó lôi kéo, kích động nhân dân chống lại Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, chính là bản chất của những người như Nguyễn Gia Kiểng.

Read more