Cố gắng cũng chỉ là vô vọng

Thực tiễn cho thấy, ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân, năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội của người dân Việt Nam đã được nâng cao, và “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố vững chắc. Vì vậy, mọi nỗ lực của các thế lực thù địch nhằm chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, và những âm mưu của chúng đi ngược với lợi ích dân tộc, lợi ích của nhân dân chỉ là vô vọng, dù chúng có cố gắng đến đâu đi chăng nữa.

Read more

Không để mắc mưu những kẻ hại dân, hại nước

Có thể thấy, việc lợi dụng những vấn đề về biến đổi khí hậu, môi trường để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước của các thế lực thù địch phản động không gì khác hơn là để kích động người dân biểu tình, gây rối. Trước mắt là nhằm phá hoại bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và xa hơn nữa là gây mất ổn định chính trị, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Với lẽ đó, mỗi người dân cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo, không để mắc mưu những kẻ hại dân, hại nước

Read more

Người đi tìm hình của nước

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất
Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre …

Read more