Con cá và cái “cần câu” dân chủ của Trần Trung Đạo

Con cá chỉ là hiện tượng của vấn đề, còn bản chất của vấn đề ở đây lại chính là mưu đồ chính trị chống Đảng, chống Nhà nước, kích động, xúi giục biểu tình làm “cách mạng cá” để lật đổ chế độ Cộng sản. Nếu như Trần Trung Đạo là một người yêu nước thực sự thì có lẽ việc ông nên làm là hướng về đồng bào, cùng đồng bào khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất chứ không phải là bội nhọ, nói xấu Đảng, Chính quyền và kích động nhân dân chống đối. Một âm mưu thật đê hèn và bẩn thỉu.

Read more

Thiện Ý nhưng hành vi ác

Nếu là người có lương tri, nhân tính, đau cùng nỗi đau của đồng bào, có trách nhiệm với vận mệnh dân tộc thì ắt hẳn Thiện Ý không kêu gọi theo kiểu “cõng rắn cắn gà nhà” như Nguyễn Ánh đã từng làm. Bản chất của kẻ chống đối chính trị, thâm thù cách mạng đến đây đã hiện nguyên hình.

Read more

Giữ trái tim nóng và cái đầu lạnh

Trong khi chờ cơ quan có chức năng kết luận chính xác về nguyên nhân của hiện tượng cá chết bất thường thì chúng ta cần giữ cho mình một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Giữ trái tim nóng để bớt vô cảm, vô trách nhiệm, cùng chia sẻ với những khó khăn mà đồng bào ven biển miền Trung đang gặp phải. Giữ cái đầu lạnh để tỉnh táo sáng suốt, cảnh giác không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo.

Read more

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ là cuộc bầu cử thật sự dân chủ

Nước ta là nước dân chủ, mọi quyền hành, lực lượng đều ở nơi dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Nhận thức đúng về dân chủ trong bầu cử đại biểu Quốc hội và rộng hơn là dân chủ xã hội chủ nghĩa là một vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi mỗi người, đặc biệt là đảng viên, cán bộ phải có sự phân tích, nhìn nhận đúng đắn bằng tư duy biện chứng, lịch sử và cụ thể.

Read more