“Các ngài” hãy mở to mắt mà nhìn sự thành công của bầu cử Quốc hội Việt Nam

Tôi không có ý định và cũng không muốn “đôi co” mất thời gian vì những chuyên vô bổ, lại càng không muốn, đúng ra là không thèm chấp mấy ngài ở “thế giới bên kia” và mấy ông “ăn theo, nói leo” ở trong nước, ôm chân bọn quan thầy sống lưu vong ở nước ngoài chuyên làm nghề “chửi thuê kiếm sống”, “gắp lửa bỏ bàn tay”, “tự chọc mắt mình”, nào là xuyên tạc, vu khống, chửi đổng, nào là bôi nhọ, nói xấu chế độ cộng sản, “đâm vại thóc, chọc vại gạo”, nào là lợi dụng các vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập…, để “khua môi, múa mép”, làm “thằng hề trên sân khấu chính trị” để kiếm mấy đồng tiền nhơ bẩn của bọn “bán nước, hại dân”, xúi bẩy bọn người “vô công dồi nghề”, bất mãn với chế độ, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước…, mượn cớ ấy để viết bài, tung tin, bịa đặt, vu khống, buộc tội, quy kết Đảng, Bác Hồ, Nhà nước, và nhân dân ta…, đúng là đủ kiểu để kiếm sống một cách hèn hạ.… Đọc tiếp

Read more
1935086total sites visits.