Việt Nam không đi với nước này để chống lại nước kia

Hình ảnh độc lập của chính sách đối ngoại của Việt Nam chủ yếu dựa vào chính sách quốc phòng. Theo đó, Việt Nam thực hiện nghiêm ngặt “nguyên tắc ba không”: không tham gia một hiệp định quân sự và trở thành một đồng minh quân sự với bất kỳ nước nào; không cho phép bất kỳ nước nào lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình và không dựa vào bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác.

Read more

Lật tẩy bộ mặt thật của Nguyễn Trọng Mai

Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với phát ngôn tùy tiện, vô trách nhiệm muốn nói gì thì nói. Tự do ngôn luận phải gắn với trách nhiệm công dân, lợi ích cộng đồng và phải phù hợp với những giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội. Điều này thì chắc Nguyễn Trọng Mai đã quá hiểu? Còn nếu như ông cố “quy chụp” cho cái gọi là vi phạm “tự do ngôn luận” thì ông đích thực là người vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho các thế lực thù địch phá hoại đất nước.

Read more

Sự bịa đặt, vu cáo của Trần Hữu Long

Trần Hữu Long không chỉ âm mưu bôi nhọ nền báo chí cách mạng Việt Nam mà còn tìm cách hạ bệ hình tượng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Âm mưu đó thật đê hèn và nham hiểm, đòi hỏi mỗi người trong chúng ta phải hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ, vạch trần những luận điệu sai trái, phản động của Trần Hữu Long.

Read more