Đừng lạm dụng tự do ngôn luận trên mạng xã hội

Mạng xã hội vốn là nơi chia sẻ thông tin và tri thức, nơi trao đổi kinh nghiệm về nghề nghiệp, tiêu dùng và hoạt động văn hóa, sáng tạo. Sử dụng mạng xã hội là quyền tự do ngôn luận của công dân đã được hiến định. Nhưng lạm dụng quyền tự do ngôn luận sẽ gây những hệ lụy nghiêm trọng. Với sự phân tích của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật số 25 với chủ đề “Đừng lạm dụng tự do ngôn luận trên mạng xã hội!” sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

Read more