Và các thế lực thù địch luôn tìm cách “bẻ lái” quá trình xây dựng hệ thống pháp luật ở nước ta với nhiều mưu đồ thâm hiểm.

Những tiếng loa rè

Trước hết, phải thừa nhận công tác lập pháp ở nước ta thời gian qua dù đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn tồn tại những bất cập. Hệ thống pháp luật còn cồng kềnh, chồng chéo, thậm chí sai sót, mâu thuẫn nhau; hiệu quả và hiệu lực của không ít văn bản pháp quy còn hạn chế… Thực tế đó đã tạo ra những khoảng trống để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá ta.

Đọc tiếp