Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

Chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân là một động lực rất quan trọng của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ở đây, ý nghĩa của động lực thể hiện ở chỗ, người dân chỉ nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc khi thấy rằng lợi ích của họ gắn liền với lợi ích của đất nước này, của chế độ này, khi thấy rõ chỉ có chế độ này mới đem lại cho họ có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phức thực sự.

Quan niệm từ xa xưa trong lịch sử dân tộc Việt Nam “nước mất, nhà tan”, trong điều kiện mới, phải trở nên gắn bó chặt chẽ hơn và có những phát triển nội dung mới, với chất lượng mới.… Đọc tiếp

Read more

Ai vì dân, ai chống dân?

Lợi dụng vấn đề môi sinh, môi trường, nhất là câu chuyện Formosa gây họa cho người dân 4 tỉnh miền Trung, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã rùm beng cái gọi là “Đảng Cộng sản Việt Nam bỏ mặc người dân miền Trung, không quan tâm, chăm lo đời sống của người dân, để họ tự vật lộn khó khăn, đói kém do Formosa gây ra”. Sự thật hay sự giả thì bọn người chu chéo, lu loa, thêu dệt câu chuyện ấy quá rõ. Họ thừa biết rằng, nói xấu, vu khống, xuyên tạc sự thật theo kiểu “ném đá dấu tay” không có “chứng cớ” nên không sao cả. Nếu có trời, phật và lời nguyền nào đó, chẳng hạn: Kẻ nào nói láo, vu oan, giá họa, xuyên tạc sự thật, hạ thấp vai trò của Đảng, Nhà nước,…thì lưỡi tự nhiên bị đứt, hay bị học máu mồm, v.v., chắc chắn những bọn người này không bao giờ dám lừa dối lương tâm, chống phá chế độ, gây thù chuốc oán…

Ai cũng biết rằng chăm lo cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là mục đích của chủ nghĩa xã hội, đồng thời đó là yêu cầu chi phối mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay.… Đọc tiếp

Read more
1944901total sites visits.