Lợi dụng “vấn đề nhân quyền ở Việt Nam” để chống đảng, nhà nước, chế độ là một tội ác

Ngày 10 tháng 8 năm 2016, tại nước Mỹ xã xôi, Bộ Ngoại giao nước này đã ra Thông báo, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, thiếu tự do dân chủ, đàn áp dân tộc, tôn giáo, đàn áp những người bất đồng chính kiến…

Chiêu trò này chỉ là điệp khúc nhai lại Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2013 mang số hiệu H.R.1897, do Hạ viện Mỹ đã thông qua tiếp tục cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do tôn giáo, tự do dân chủ; kêu gọi Chính phủ Mỹ gắn các điều kiện về nhân quyền và dân chủ với viện trợ phi nhân đạo cho Việt Nam. Cả trước và nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đều bôi nhọ, xuyên tạc trắng trợn, hạ thấp Việt Nam trên trường quốc tế, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nước để lấy cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Đừng “vơ đũa cả nắm”, lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”

Các thế lực thù địch đã không ngừng đưa ra các luận điệu vu cáo, xuyên tạc tính chất dân chủ của nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; rằng Chính phủ Việt Nam từ chối quyền được thay đổi chính phủ…ngăn cấm tự do thông tin, tự do hội họp, tự do báo chí, tôn giáo. Chúng đòi Nhà nước ta phải theo mô hình nhà nước dân chủ tư sản phương Tây. Thực chất của mưu đồ xấu xa này là đối lập Đảng với Nhà nước; chia rẽ nhà nước với các tổ chức chính trị, xã hội trong hệ thống chính trị đất nước; chia rẽ nhà nước với nhân dân.

Hiện nay, trên thế giới có nhiều mô hình nhà nước dân chủ: Nhà nước dân chủ nhân dân, ở đó quyền lực thuộc về nhân dân mà quốc hội là người đại diện; Nhà nước quân chủ nghị viện, ở đó nhà Vua là người đứng đầu quốc gia nhưng không nắm thực quyền; Nhà nước cộng hoà Tổng thống, ở đó Tổng thống là nguyên thủ quốc gia, có quyền lực rất lớn không chỉ trong ngành hành pháp mà còn chi phối cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp.… Đọc tiếp

Read more

Nhai lại chiêu trò “dân chủ”, bọn người xấu muốn gì?

Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, cùng với vấn đề “nhân quyền”, các thế lực thù địch coi việc sử dụng chiêu bài “dân chủ” là khâu đột phá chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng rêu rao rằng, Việt Nam là một quốc gia độc đảng, do Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị và kiểm soát… Do sự hiện hữu của độc quyền, chuyên chế đảng trị, dân tộc Việt Nam không chỉ khó thực hiện lý tưởng dân chủ mà còn khó tận hưởng các quyền tự do căn bản.

Người có nhận thức là lương tri đều biết quá rõ, không phải chỉ có một đảng cầm quyền là xã hội nào đó không có dân chủ. Cũng không phải thực hiện chế độ đa đảng thì chế độ xã hội ở một quốc gia nào đó mới là chế độ dân chủ.… Đọc tiếp

Read more
1944903total sites visits.