Thụy My “buôn chuyện”, “bán hàng rong’- Một kẻ “long đong” đáng thương, đáng ghét

Thời gian gần đây, nhân sự kiện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Trung Quốc theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 năm 2016), trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, có hội chính trị lại “tát nước theo mưa”, liên tục viết bài tung tin, xuyên tạc về kết quả của chuyến thăm. Một trong những kẻ cơ hội, phản động ấy là Thụy My, trong bài: “Liệu Trung Quốc có chiêu dụ được các đồng chí Việt Nam”, đăng trên anhbasam.wordpress.com ngày 18 tháng 09 năm 2016.

Bài viết của Thụy My cho rằng: “Trung Quốc trong tuần rồi đã trưng ra bộ mặt hữu hảo trong chuyến viếng thăm của thủ tướng Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Không thể xuyên tạc chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước

Trong âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, lĩnh vực đối ngoại là một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch chọn là trọng điểm chống phá.

Hoạt động mà các thế lực thù địch thực hiện là tăng cường thông tin sai lệch, xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực; lợi dụng các hoạt động hợp tác để tác động vào chính sách đối ngoại của Việt Nam; phối hợp sử dụng các biện pháp ngoại giao đa phương, gây sức ép quốc tế về vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, các phần tử cơ hội chính trị cũng gia tăng hành vi phá hoại chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, chỉ trích Đảng, Nhà nước trong giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo; xuyên tạc chính sách đa phương, không phân biệt thể chế chính trị của Đảng ta; gây nghi kỵ quan hệ Việt Nam với các nước láng giềng.… Đọc tiếp

Read more
1944900total sites visits.