“Côn đồ” Thạch Đạt Lang

Trong xã hội Việt Nam đang tồn tại hai loại “côn đồ” chuyên làm những việc bất nhân vô đạo. Thạch Đạt Lang – “côn đồ” của loại thứ hai – tác giả của nhiều bài viết phản động; trong thời gian gần đây, lợi dụng sự kiện các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước ta điều tra, xử lý những vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh để viết bài tung lên mạng xuyên tạc, suy diễn chủ quan, cho rằng đó là cuộc chiến giữa các phe phái.

Read more
1549532total sites visits.