Hãy tránh xa tổ chức khủng bố Việt Tân

Cá nhân tôi đồng tình, ủng hộ việc làm trên của Bộ Công an Việt Nam, bởi những hoạt động của tổ chức Việt Tân không xuất phát từ lòng yêu nước chân chính, cũng không vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân bốn tỉnh miền Trung, mà vì những toan tính chính trị đen tối của tổ chức này. Cá nhân tôi mong rằng mọi người hãy cảnh giác, tỉnh táo, thận trọng, ví lòng yêu nước hãy tránh xa tổ chức khủng bố Việt Tân. Read more