Phê phán sự định kiến của Định Thiên về Phật giáo Việt Nam

Trong một trang mạng xã hội có bài viết của một người bút danh là Định Thiên với tiêu đề: “35 năm, cuộc hôn nhân giữa Phật giáo Việt Nam với CNXH”. Tôi thấy Định Thiên có một cách nhìn định kiến, ác cảm, kích bác Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất đáng phê phán.

Điều đáng phê phán trước hết là Định Thiên có cái nhìn ác cảm, kích bác các chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoàn toàn xa lạ với tinh thần nhân văn của Phật giáo. Định Thiên viết: “Dư luận và xã hội thờ ơ, ngay cả giới phật tử không ngó ngàng, còn những tay “cò tôn giáo” thì luôn luôn tận dụng cơ hội vuốt đuôi kẻ chức quyền, rình rang tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Trần lại gây thêm tội lỗi

Như đã thành lệ, cứ sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch lại đẩy mạnh việc tuyên truyền các luận điệu nhằm xuyên tạc, phủ nhận các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách,…  vu khống, nói xấu Đảng. Không nằm ngoài quy luật đó, sau khi Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trên các trang mạng xã hội ngay lập tức đã xuất hiện các bài viết của một số phần tử phản động.… Đọc tiếp

Read more
1933414total sites visits.