Mưu hèn, kế bẩn của Thạch Đạt Lang

Hơn bao giờ hết, mỗi người dân Việt Nam cần bình tĩnh, tỉnh táo, đặt niềm tin vững chắc vào nỗ lực của Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng và các nhà khoa học, chung tay khắc phục thảm họa môi trường. Đồng thời, cảnh giác cao độ, đấu tranh không khoan những trước những âm mưu, hành động “đục nước béo cò”, nhằm kéo lùi sự phát triển đất nước của các thế lực thù địch. Read more

Biến thiên tai thành nhân tai, bọn người xấu lộ rõ tâm địa ác

Những kẻ có tâm địa xấu luôn lợi dụng tình hình, tìm cách suy diễn các hậu quả do thiên tai thành nhân tai; biến hậu quả do thiên nhiên gây ra thành những vấn đề chính trị - xã hội phức tạp. Họ tìm đủ mọi cách nhằm quy chụp, trắng trợn đổ hết tội lỗi cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và quy kết đó là nguyên nhân chính. Họ kêu gào nào là do lãnh đạo thiếu đức nên thiên tai mới hành hoành dữ dội như vậy. Read more

Đằng sau âm mưu, thủ đoạn độc ác

Đôi điều nhắn nhủ cho những kẻ đang lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam, hãy nghiên cứu kỹ lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, sẽ thấu hiểu như thế nào là nhân quyền, là đạo lý, là lẽ phải, từ đó sống đúng với lương tâm, trách nhiệm của một công dân chân chính; nhìn nhận đúng những thành tựu to lớn mà Đảng, nhân dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Read more

Thạch Đạt Lang ngày càng xảo trá

Những “cảm nhận” của Thạch Đạt Lang về lòng tin của nhân dân ta vào Đảng hiện nay là hoàn toàn chủ quan, sai sự thật, một chiêu trò chính trị thâm độc, hòng chia rẽ mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa nhân dân ta với Đảng. Chúng ta không bao giờ chấp nhận chiêu trò đó, mà luôn tin theo Đảng, vì Đảng là người đại diện lợi ích cho cả dân tộc, là hiện thân của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Read more

Bộ mặt thật của tổ chức khủng bố Việt Tân

Chân tướng và bộ mặt thật của tổ chức khủng bố Việt Tân đã được lật tẩy rõ ràng đằng sau các chiêu trò mà chúng đã thực hiện đối với sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung vừa qua. Đến nay trắng, đen đã rõ ràng, người có lương tâm phải lên tiếng để phản bác lại các hoạt động sai trái của tổ chức khủng bố Việt Tân, bảo vệ công lý, bảo vệ thành quả của sự nghiệp cách mạng. Read more

Nhờ Cách mạng tháng Tám năm 1945, chúng ta mới có cuộc sống ngày nay

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, song vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố chủ quan có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, những luận điệu cố tình phủ nhận, xuyên tạc lịch sử của Nguyễn Lộc Yên là hành động của kẻ phản động, với mưu đồ xấu nhằm chống đối, phủ nhận vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Read more

Thêm một tội ác của Phạm Trần

Mong Phạm Trần trước khi nói, viết cần tỉnh táo suy nghĩ kỹ, nếu Phạm Trần là một công dân có trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, hãy có thái độ tích cực, có trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện luật. Không nên đổi trắng, thay đen, tìm mọi cách để xuyên tạc, bóp méo sự thật, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. Read more

Hãy tránh xa tổ chức khủng bố Việt Tân

Cá nhân tôi đồng tình, ủng hộ việc làm trên của Bộ Công an Việt Nam, bởi những hoạt động của tổ chức Việt Tân không xuất phát từ lòng yêu nước chân chính, cũng không vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân bốn tỉnh miền Trung, mà vì những toan tính chính trị đen tối của tổ chức này. Cá nhân tôi mong rằng mọi người hãy cảnh giác, tỉnh táo, thận trọng, ví lòng yêu nước hãy tránh xa tổ chức khủng bố Việt Tân. Read more

Đừng nhiễm độc, loạn chí bởi cái xấu xa trên không gian mạng

Cuộc đấu tranh nhằm chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay bản thân tự nó đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần được nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn. Để chủ động đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, cần tăng cường quản lý của Nhà nước và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động chống phá của thế lực thù địch trên không gian mạng, và đồng thời chủ động vạch trần tính chất phản động, xuyên tạc của các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Read more