Le Nguyen khùng điên bàn về “dân chủ”

Vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện bài viết của Le Nguyen mang tựa đề “Không có thiết chế dân chủ thì không thể có dân chủ”. Trong bài viết, Le Nguyen tung hô rằng nước Mỹ là hình mẫu lý tưởng về dân chủ, do nước Mỹ là nước đầu tiên trên thế giới thực hiện thiết chế dân chủ!? Đồng thời, Le Nguyen xuyên tạc rằng, ở Việt Nam không có dân chủ vì ở đó chưa có thiết chế dân chủ. Vậy sự thực là như thế nào.

Thứ nhất, nước Mỹ “dân chủ” có theo hình thức bầu cử “phổ thông đầu phiếu” như Le Nguyen nghĩ? Le Nguyen trình bày rằng một điều kiện tiên quyết của thiết chế dân chủ là phải thực hiện phổ thông đầu phiếu, trong khi nước Mỹ – một hình mẫu mà Le Nguyen coi là lý tưởng về dân chủ – lại không hề đi theo hình thức bầu cử phổ thông đầu phiếu.… Đọc tiếp

Read more
1932517total sites visits.