Trách nhiệm với Tổ quốc là từ bỏ những gì ông đang nghĩ và làm, thưa ông Lê Dủ Chân!

Những bài viết của Lê Dủ Chân mới đây trên các trang mạng xã hội là một ví dụ rất điển hình về cách lợi dụng một số vấn đề nóng trong đời sống xã hội nước ta để xuyên tạc, kích động, dụ dỗ, lôi kéo nhân dân ta tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước.

Trong bài viết “Xin đừng quên Tổ quốc”, Lê Dủ Chân đưa ra một nhận định hết sức chủ quan, phiến diện và ngây ngô về sự “phân tầng” của xã hội Việt Nam. Ông ta cho rằng từ năm 1987 đến nay xã hội Việt Nam ngoài hai tầng lớp cai trị là đảng viên Đảng Cộng sản nắm toàn bộ quyền lực và tài sản quốc gia và bị trị là tuyệt đại bộ phận nhân dân vô sản đã hình thành một tầng lớp thứ ba, càng ngày càng lớn mạnh đó là tầng lớp tư sản trung lưu.… Đọc tiếp

Read more

Cách mạng Tháng Mười tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi

QĐND – Sau sự kiện Liên Xô tan rã (1991), các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội (CNXH) càng ra sức xuyên tạc ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười. Họ nói Cách mạng Tháng Mười là một lỗi lầm bi thảm của lịch sử! Có thật như vậy không?

Đương nhiên chúng ta không thể chờ đợi ở họ một thái độ nào khác. Điều đáng quan tâm là, trong số những người yêu mến Cách mạng Tháng Mười đôi khi cũng có một số ý kiến phân vân, thắc mắc: Thực tiễn gần 100 năm qua có chứng minh tính tất yếu lịch sử Cách mạng Tháng Mười không? Có đúng là Cách mạng Tháng Mười đã mở đầu thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên CNXH? Do đó, Cách mạng Tháng Mười có tiếp tục soi sáng con đường phát triển cách mạng của loài người hay không?… Đọc tiếp

Read more
1932539total sites visits.