Trò lố của tên hề Nguyễn Quang Duy

Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội, dưới nhiều hình thức khác nhau (bài viết, clip, comment…), những kẻ mạo nhận là “người yêu quê hương Việt Nam” đang rầm rộ cho cái chiến dịch gọi là: “Kỷ niệm 60 năm ngày quốc khánh Việt Nam, 26 tháng 10”??? Hãy xem những gã hề đang làm gì với trò lố của chúng!

Ngày 26 tháng 10 năm 1956, Ngô Đình Diệm ký ban hành bản Hiến pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó nền “Đệ nhất Cộng hòa” lấy ngày này làm ngày “Quốc khánh”. Theo “Hiến pháp 1956”, Tổng thống Ngô Đình Diệm có đầy đủ quyền lực để triệt tiêu hoặc làm tê liệt các đạo luật nào mà ông ta không vừa ý, cũng như dễ dàng ban hành và thi hành các đạo luật nào có lợi cho mình.… Đọc tiếp

Read more
1933380total sites visits.