Hiểu thế nào cho đúng danh xưng “nhà dân chủ”

Khái niện dân chủ có từ thời Hy Lạp - La Mã cổ đại, gắn liền với sự ra đời chế độ tư hữu, giai cấp, nhà nước. Dân chủ là một hình thức chính quyền nhà nước; một lối sống, một mục tiêu, một lý tưởng. Dân chủ có nghĩa là người dân tự cai trị. Read more

Hoạt động của những “nhà dân chủ” và tác hại của nó

Hoạt động chủ yếu của “nhà dân chủ” tự xưng là kích động người dân, bôi xấu Đảng, chế độ dưới sự giật dây của các tổ chức hải ngoại… Có thể nhận diện rõ hơn hoạt động của họ và tác hại của họ qua các điểm sau đây Read more

Những “nhà dân chủ tự xưng: họ là ai và nguồn gốc xuất thân?

Tự xưng là “nhà dân chủ” nhưng bản thân mình không thể tự làm chủ, nói là “nhà dân chủ” cho sang mồm, cho “sành điệu”. Trong thâm căn cố đế, suy nghĩ và hành động của họ chỉ toàn là buôn chuyện, vạch áo cho người xem lưng, thể hiện thói đời ganh ghét, đó kỵ; chỉ vì mục đích cá nhân đã quay lưng với chế độ. Họ là những người lệch lạc về quan điểm chính trị, cực đoan, bảo thủ, phản động, có tư tưởng bất mãn, thù hằn với chế độ xã hội chủ nghĩa. Read more

Căn bệnh “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của Nguyễn Quang A

Thái độ hậm hực, bực dọc và chống phá quyết liệt của ông trên diễn đàn xã hội dân sự chắc chẳng đem lại kết quả gì đâu trước bản lĩnh và trí tuệ của Đảng cũng như sự nhìn nhận của nhân dân về ông. Tôi khuyên ông, hãy làm một công dân tốt, ông hãy tự soi xét lại mình, xem những suy nghĩ và hành động của mình đã suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến mức độ nào để mà dừng lại kẻo không kịp. Read more

Chiêu trò xuyên tạc, quy chụp vô căn cứ

Mọi người cần phải hết sức tỉnh táo với những luận điệu thâm độc, nguy hiểm khi chúng trích dẫn, cắt xén nội dung, bình luận, thổi phồng những yếu kém, khuyết điểm để xuyên tạc quy chụp phủ nhận những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã làm được trong thời gian qua. Read more

Cái kết của nhà “dân chủ” Lưu Văn Vịnh

Việc Lưu Văn Vịnh bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam và khởi tố là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với pháp luật Việt Nam. Đó là cái kết và cái giá phải trả cho những hành động ngông cuồng và ảo tượng của y. Đây có lẽ cũng là lời cảnh tỉnh cho các đối tượng đã, đang hoặc sẽ có hành động ảo tượng, điên rồ như Lưu Văn Vịnh. Hi vọng, những ngày được ở tù, y sẽ tỉnh giấc “ảo tưởng” để trở về với bản chất của con người lương thiện. Read more

Chống Đảng – Điệp khúc của bọn “nhai lại”

Chính nhân dân - chứ không phải ai khác - mới là người đánh giá chính xác nhất vai trò, uy tín của Đảng, là người có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn sự lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Còn những kẻ bán nước cầu vinh, vụ lợi chính trị tuyên truyền bịa đặt, giả dối, không đủ tư cách, nhân phẩm để có tiếng nói trong vấn đề này. Read more

Nhận diện sự thật: Không thể phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin

Vì sao các thế lực thù địch, phản động lại ra sức phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin? Mục đích thật sự của những người mạo danh để đưa ra những cái gọi là "khuyến nghị" và phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin là gì? Để trả lời cho những câu hỏi này, mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi trò chuyện với hai vị khách mời. Read more
2858590total sites visits.