Sự hồ đồ của Nguyễn Tiến Trung

Vừa qua Nguyễn Tiến Trung tung lên mạng bài viết với tiêu đề: Đảng Cộng sản Việt Nam phải biết ơn dân, thay vì bắt dân “ơn đảng”. Tôi thấy ông Trung đã nhìn nhận vấn đề quá hồ đồ và cực đoan.

Ông nói Đảng Cộng sản Việt Nam phải biết ơn dân. Nói ra điều này ông Trung như người ở một thế giới xa lạ nào đó mới tới Việt Nam. Bởi lẽ, từ trước đến nay Đảng chưa bao giờ quên ơn nhân dân, chưa bao giờ xa dân. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Thực tiễn cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ là “con nòi” của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của mình, “ý Đảng và lòng dân” luôn thống nhất.… Đọc tiếp

Read more
1932546total sites visits.