Thái độ của chúng ta về đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Quan điểm, thái độ nhất quán, trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta tại Đại hội XII và nhất là tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII là đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta. Đó là thái độ rất kiên quyết, kiên trì, không nhân nhượng; không để cho chúng hoàn hoành, gây tội ác.

Quan điểm này không phải là bây giờ Đảng ta mới bàn. Lần đầu tiên, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã đề cập đến vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta. Trước đó, Đảng ta chỉ đề cập đến những biểu hiện yếu kém, tiêu cực của tổ chức đảng, những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.… Đọc tiếp

Read more

Nọc độc của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng chỉ rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mỗi công dân Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta. Vậy cần hiểu điều này như thế nào cho đúng? Chúng ta đều rõ rằng, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay là tổng thể hoạt động của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, bao gồm các chủ trương, biện pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về kinh tế, hành chính và luật pháp để ngăn chặn những nguồn gốc, nguyên nhân, đấu tranh khắc phục tiến tới loại bỏ không để hình thành, phát triển, lan truyền, xâm nhập sâu những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở mỗi con người, mỗi tổ chức và trong toàn xã hội.… Đọc tiếp

Read more

Thủ đoạn nguy hiểm cần phải ngăn chặn

Những thủ đoạn nào mà các thế lực thù địch, phản động thường sử dụng để đạt được mưu đồ đen tối: đòi ly khai, thành lập khu tự trị? Có rất nhiều thủ đoạn, song đáng kể là thủ đoạn lợi dụng văn hóa, tín ngưỡng để chia rẽ đồng bào các dân tộc và các tôn giáo. Triệt để lợi dụng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Trông đó, các chiêu bài: tự do, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập… Đây là thủ đoạn “tung hỏa mù”, bôi xấu chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.

Ngoài việc lợi dụng sự khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng để chia rẽ tôn giáo, dân tộc như lý giải, thì trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để thực hiện việc kích động ly khai, chia rẽ tôn giáo.… Đọc tiếp

Read more

Mưu đồ lợi dụng tôn giáo, dân tộc kích động ly khai, tự trị

Lợi dụng bản Tuyên ngôn về quyền của người bản địa của Liên hợp quốc 2007 mà Nhà nước ta đã tham gia, cùng những khuyết điểm, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành xã hội của chính quyền cơ sở ở một số địa phương, các thế lực thù địch cùng những phần tử dân tộc cực đoan, cơ hội trong và ngoài nước đã ráo riết kích động đồng bào các dân tộc thiểu số đòi thành lập “Nhà nước Khmer Krôm”; “Nhà nước Tin lành Đề-ga”, “Vương quốc Chămpa”, “Vương quốc Mông”, hướng tới ly khai, tự trị. Chúng cũng tìm mọi cách để tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản động trong các dân tộc, các tôn giáo hoạt động chống phá cách mạng, như: truyền đạo trái phép để “tôn giáo hóa” các vùng dân tộc, lôi kéo, tranh giành đồng bào dân tộc, gây đối trọng với cấp ủy, chính quyền địa phương.… Đọc tiếp

Read more

“Tiếp chuyện” nhà dân chủ Nguyễn Tiến Dân

Tình cờ “tiếp nhận” bài viết “Mưu đồ Chính trị dơ bẩn” của bè lũ “bán Nước – hại Dân” của “nhà dân chủ” Nguyễn Tiến Dân trên một trang mạng không lấy gì tốt đẹp, dù bận nhiều việc, nhưng tôi vẫn phải bớt chút thời gian, trao đổi với ông mấy lời.

Thứ nhất, ông hãy thôi tự đánh bóng mình đi, bởi tên ông đã quá “hot” trên internet rồi. Tôi “mừng” cho ông. Ông “xứng đáng” được như vậy, bởi trong “đám dân chủ” chuyên kiếm cơm bằng việc “bám gót ngoại bang”, ông vẫn luôn là “phần tử tích cực” nhất. Nhưng ngẫm lại, biết đâu ba chữ Nguyễn Tiến Dân chỉ là một cái vỏ mà cả đám “rận chủ” dùng chung, hòng che giấu “đuôi cáo” của chúng.… Đọc tiếp

Read more

Giả dối – sản phẩm đen tối của bộ óc Trần Gia Phụng

Trần Gia Phụng lại có bài viết: “Cộng sản Việt Nam và Nhân quyền đàn gãy tai trâu”. Y tự “vẽ” ra cái gọi là Cộng sản “tiêu diệt tiềm lực”, chủ ý xuyên tạc chính sách đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta. Hơn thế, y hồ đồ đưa ra nhận định “hiện nay, một trong những nước bị lên án vi phạm nhân quyền nặng nề nhứt là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Tuy nhiên, lịch sử và thực tiễn ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu sai trái của y.

1. Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trên cơ sở tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của dân tộc.Đọc tiếp

Read more

Nguyên Thạch tự vạch mặt mình

Mới đây, trên trang “Dân làm báo” Nguyên Thạch có bài “Viễn cảnh của một đất nước”, Nguyên Thạch đã xuyên tạc rằng: “Một đất nước chẳng những không phát triển, không thăng hoa mà ngược đầy rẫy những tiêu cực cùng nhiều khiếm khuyết tệ hại khiến toàn bộ xã hội ngày càng thêm lụn bại và hầu hết vấn đề của đất nước từ ngoại giao đến quốc phòng, từ kinh tế trì trệ cho đến nợ chồng chất với bội chi ngân sách. Những kế hoạch quốc kế dân sinh ngày càng lún sâu vào bế tắc một cách vô phương cứu chữa”. Đây là những luận điệu xảo trá của Nguyên Thạch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Đã hiểu lầm, sai trái lại còn to mồm

Ngày 15/11/2016, trên mạng xã hội có bài Xã luận bán nguyệt san TNDL số 255, Ban Biên Tập đưa ra cái gọi là “Gấp rút hình thành một Liên minh Dân tộc. Bài viết phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Chúng ta ai cũng biết rằng, đã có kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” tung ra và cổ súy cho các luận điệu phản động đó rồi, cho nên không cần phải tốn nhiều thì giờ, giấy mực để tranh luận điều đó. Chỉ cần nhắc lại với Ban Biên Tập và tất cả những kẻ cơ hội, phản động thấy rằng, trong lịch sử cách mạng Việt nam, có thời kỳ đã tồn tại 3 đảng, song chỉ duy nhất Đảng Cộng sản do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã được nhân dân tin cậy, giao phó cho sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Phải chăng phát huy sức mạnh toàn dân tộc là điều bất khả thi?

Trên trang mạng “Việt Nam thời báo” có đăng bài viết “Nên làm gì để tiến lên chủ nghĩa xã hội” của Đào Đức Thông. Tác giả đã đưa ra luận điểm rằng: “Trong thực tế xã hội của ta hiện tại, việc tập trung trí tuệ là điều bất khả thi”. Tuy nhiên, thực tế những gì đương diễn ra ở Việt Nam đã hoàn toàn bác bỏ luận điểm trên của Đào Đức Thông.

1. Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát huy sức mạnh toàn dân tộc, khơi dậy và tập trung trí tuệ của toàn xã hội trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Để xây dựng đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.… Đọc tiếp

Read more

Bùi Quang Vơm lại “bơm”, lại “vá”

  Mới đây, Bùi Quang Vơm lại đăng đàn bài viết: “Hành trình về dân chủ đa nguyên – Pháp quyền và Pháp trị” trên Danlambao để bàn luận về “Nhà nước pháp quyền”, “Nhà nước pháp trị”.

Đọc  bài viết của Bùi Quang Vơm cho thấy: việc đưa ra luận bàn về hai khái niệm Nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp trị, trích dẫn lịch sử thuyết Pháp trị từ thế kỷ thứ III trước công nguyên ở Trung Hoa, quan niệm về nhà nước pháp quyền của các nước tư bản phương Tây; từ đó Bùi Quang Vơm xuyên tạc, vu cáo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay là “sự vận dụng trở lại thuyết Nhà nước pháp trị từ thế kỷ thứ III Tr.CN” ở Trung Hoa cổ đại.… Đọc tiếp

Read more
1948735total sites visits.