Kẻ đội lốt trí thức nhưng đạo đức “lùn”, ăn theo, nói leo

Việc đưa ra các khẩu hiệu của Nguyễn Mạnh Tuấn trên trang mạng xã hội chỉ là trò lừa bịp, dối trá, phi khoa học và phản động về chính trị. Do đó, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, miễn dịch trước các thông tin sai trái và đấu tranh phản bác bỏ lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, ra sức phấn đấu xây dựng nước ta giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Read more

Sự nham hiểm và tác hại của VietTuSaiGon

Có đôi lời góp ý với VietTuSaiGon. Viết từ đâu! Viết cái gì cũng cần có cái tâm trong sáng, biết tôn trọng sự thật. Đạo làm người cần lọc lấy cái tốt, loại trừ cái nham hiểm cho tâm sáng, tuệ trong. Đừng bao giờ xuyên tạc sự thật, bất luận cái gì cũng nên tôn trọng sự thật. Nếu là bậc chính nhân, quân tử thì nên lấy chính danh, chính nghĩa làm trọng. Sự vo tròn, bóp méo tỏ ra nham hiểm của kẻ đức mỏng, tài hèn chỉ là trò con trẻ, vô tích sự. Read more

Sự xuyên tạc cần bác bỏ

Bọn phản động cố tình xuyên tạc, áp đặt: “người ta giơ tay biểu quyết, nhưng trong đầu người ta nghĩ thế nào lại là việc khác”. Thật là thô thiển, áp đặt chủ quan - lộ rõ mưu đồ của bọn phản động. Hãy tôn trọng sự thật như nó vốn có, hãy nhìn nhận sự việc với con mắt khách quan hơn. Cố tình xuyên tạc sự thật với mục đích xấu xa, là việc làm bỉ ổi, cần phê phán, bác bỏ. Read more