Đeo cặp kính “màu đen”, Bùi Tín chuyển sang vẽ bức tranh đất nước

Người đời biết đến Bùi Tín - Nhà báo - một cây viết “nổi tiếng” với hàng trăm bài viết có nội dung xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa. Cho dù ông có viết gì đi nữa cũng không ai tin ông, vì mọi người đều đã quá biết ông toàn viết và nói những điều sai trái, bịa đặt nhảm nhí nhằm kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Read more