Điệp khúc của LeNguyen – tuyên truyền “dân chủ, nhân quyền” để chống phá chế độ

Thiết nghĩ, LeNguyen là kẻ chuyên mượn danh nghĩa dân chủ, nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam. Chắc chắn, những lời lẽ ngụy biện, xuyên tạc và phản động của LeNguyen sẽ chẳng bao giờ đánh lừa được người dân Việt Nam. Cho nên, quay đầu lại là bờ, LeNguyen hãy từ bỏ ngay hành động, việc làm chống phá Đảng, Nhà nước; nếu không, sẽ bị người dân Việt Nam lên án và pháp luật sẽ trừng trị thích đáng. Read more